STOPY Z PALETY - ŠTEFAN CPIN

20210322_084010

ŠTEFAN CPIN (1919 - 1971)  

Aj vy ste možno obkresľovali a obdivovali vílu zo Striebornej knihy rozprávok alebo draka, s ktorým bojoval princ Bajaja. Princezné s vlasmi siahajúcimi až po pás, ozdobené kvetmi, oblečené v ľudovom odeve sprevádzali detstvo mnohých generácií. Od maličkého mala s Prvým venčekom...

Autor týchto nezameniteľných akvarelových kresieb, ŠTEFAN CPIN, sa narodil 11. septembra 1919 v obci Olcnava pri Spišskej Novej Vsi. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. M. Schurmanna a G. Mallého. Ilustroval viac ako sto kníh pre detských čitateľov. Popri vydavateľských cenách, je nositeľom významných ocenení Cena Fraňa Kráľa za ilustráciu pre deti a mládež, Cena Cypriána Majerníka a Cena Zlaté Slniečko. Jeho rozprávkové ilustrácie sú vzdušné a nežné. Ruka majstra Cpina narábala zručne so štetcom aj ceruzkou. Naopak, ťaživé sociálne témy sú tmavé a vyplnené do posledného miesta, aby umocňovali ťaživosť príbehu... Len si spomeňte na Jana alebo Čenkovej deti a pocit, ktorý prevládal pri ich čítaní.

Štefan Cpin síce pochádzal zo Spiša, ale väčšiu časť života prežil v Modre, kde vyučoval výtvarný odbor v Ľudovej škole umenia. Odtiaľ pochádzalo aj priateľstvo s Vincentom Šikulom, spisovateľom a kolegom, učiteľom hry na lesný roh. Poznajúc tieto súvislosti chápeme aj ilustrácie Šikulových kníh - Prázdniny so strýcom Rafaelom (1966, 1969) či Pán horár má za klobúkom mydleničku (1965). V modranskom rímsko – katolíckom kostole sv. Štefana namaľoval vianočný oltárny obraz – výjav z Betlehema. Štefan Cpin zomrel 2. septembra 1971 v Modre.

Ilustrácie Štefana Cpina sú nezameniteľné. Bacuľaté líčka detí (viete, že ako model mu často sedel syn?), nežnosť a lyrickosť, kroje, krásne princezné a víly... Kus detstva zachytený v obrázkoch.

V galérii nájdete obálky kníh ilustrované Štefanom Cpinom z nášho fondu. Viac nájdete v pripravovanej výstave, ktorá prebehne onedlho na 1. poschodí knižnice. Tešíme sa na vás!

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi