STOPY Z PALETY - Juraj Martiška


JURAJ MARTIŠKA 
(1969, Ružomberok)  

„Kupujem knižky stále a potom v nich listujem a premýšľam nad nimi. Hľadám inšpiráciu medzi súčasníkmi a aj medzi starými ilustrátormi, ale aj na besedách s deťmi, prípadne na workshopoch s nimi. Môj obdiv patrí nielen starším ilustrátorom, ako je Dušan Kállay, Vincent Hložník, Ľuba Končeková Veselá a iní, ale aj mladším a mladým, ktorých to aj napriek zlej situácii s knihami neprestalo baviť a usilujú sa niečo robiť..."

Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici a maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Patrí ku strednej generácií slovenských ilustrátorov, ilustroval desiatky detských kníh a učebníc, roky ilustroval v detskom mesačníku Slniečko. V rámci tvorby využíva jednoduchú kresbu, ktorú dopĺňa jemným akvarelom, okrem iného tvorí i komiksy. Venuje sa voľnej maliarskej tvorbe, grafickému dizajnu, vystavuje samostatne a skupinovo. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Je nositeľom  ceny Ľudovíta Fullu, ktorú mu v roku 2013 udelili  Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana. Žije v Dunajskej Lužnej neďaleko Bratislavy.

Výstava prebieha počas novembra a decembra v priestoroch 1. poschodia knižnice. Knihy s ilustráciami J. Martišku sú vystavené a pripravené na vypožičanie v oddelení pre deti a mládež. 
Tešíme sa na vás!

Zdroje: 
https://www.lita.sk/magazin/rozhovor-s-jurajom-martiskom  
https://otcom.sk/znamy-ilustrator-detskych-knih-juraj-martiska-deti-su-pristupnejsie-humoru-nemaju-predsudky/

 


STOPY Z PALETY 
naša dlhodobá séria výstav venovaná ilustráciám.  Hľadáme prieniky medzi minulým a súčasným, textom a ilustráciou, knihou a čitateľom.Každý mesiac v knižnici vystavujeme knižnú tvorbu vybraného ilustrátora, s cieľom upozorňovať nielen na novinky, ale aj na staršie a hodnotné tituly. Vydajme sa po stopách ilustrácií a hľadajme pečať, ktorú v nás zanechali...

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi