STOPY DÁVNEJ MINULOSTI / CESTY ČÍNOU

PAVEL DVOŘÁK  jr.

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI - Posledný Turek 
CESTY ČÍNOU

dňa 5. 12. 2018  (streda) o 16.30 hod.
Podhora 33, odd. beletrie  

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

pavel_dvok_jr._5-12

„Každý má v živote moment, keď spraví objav, ktorý úplne zmení jeho život. Môj moment sa udial, keď som prvýkrát videl film Jackie Chana, mal som vtedy  asi desať. Okamžite som sa zamiloval do Číny! Odvtedy som všetko prispôsoboval tejto stále rastúcej vášni. Od ukončenia štúdia sinológie žijem v Šanghaji a svoju vášeň k Číne som premenil na povolanie: Prebúdzam v ľuďoch záujem o Čínu...“

Čína – to nie je len čínsky múr a terakotová armáda. V predmikulášsku  stredu 5.12. sa o tom mohli presvedčiť i návštevníci knižnice, ktorí sa stretli s Pavlom Dvořákom mladším,  sinológom, cestovateľom, blogerom a fotografom, synom historika, vydavateľa a autora mnohých publicistických programov Pavla Dvořáka.  Sympatický Dvořák junior počas svojej prezentácie predstavil nielen najnovšie tituly  ich rodinného vydavateľstva Rak - predovšetkým deviaty diel série Stopy dávnej minulosti a novú životopisnú knihu Barbory Dvořákovej Tatove odkryté dejiny. Predstavil i krajinu, ktorej žije a pôsobí: „Pôvodne som tam cestoval ako tlmočník len na 4 prázdninové týždne s cestovnou kanceláriou. Po  pár dňoch som ale zavolal domov,  nech mi sem pošlú počítač, že ostávam,“ hovorí mladý autor. Dnes tam žije už desiaty rok, našiel svoju lásku a podniká v cestovnom ruchu.  

Taoistické chrámové hory, budhistické  chrámy, Mesto avatarov, výškové výhľadne. To všetko sa v dnešnej Cíne oplatí vidieť.  Obrovské moderné mestá ako protiklad chudobného vidieka, všadeprítomné čajové plantáže a ryžové terasy,  lampiónové obrazce. „Vnútorný turizmus je masový. Pracujúci nemajú toľko dovolenky, takže voľný čas sa využíva najmä počas štátnych sviatkov,“ hovorí Dvořák junior. Domáci si to vynahradzujú inými aktivitami – nie je  napríklad prekvapením vidieť v ktoromkoľvek mestskom parku hromadné energetické cvičenia na verejnosti. „Čina je pestrá, najlepšie je spoznať ju cez príbehy,“ dodáva.  Presne tak ako jeho otec, ktorý  je majstrom v sprevádzaní minulosťou práve cez príbehy, i on sa rád stretáva pri svojej práci s bežnými ľuďmi, komunikuje s nimi, portrétuje ich slovom i fotografiou.  V obrovskej Číne je veľmi veľa  národnostných  menšín, ide však o delenie skôr podľa etnika, nie podľa náboženstva. Pre moderných Číňanov nie je charakteristická orientácia na vieru, skôr udržiavajú tradície a zvyky, typickým znakom je, že napr.  svadba a pohreb sú podľa nich významovo rovnaké.

Posun vo  vývoji infraštruktúry krajiny v mestách a už aj na vidieku je za ostatné roky markantný. V posledných dvoch rokoch prebehli obrovské enviromentálne reformy, prostredie je kontrolované pomocou dronov a moderných technológií. Na elektromobily sú poskytované 50 tis. € dotácie, naopak za poznávaciu značku musia domáci zaplatiť aj 10 tis. €. Aj keď bicykle pred časom z ulíc vymizli, opäť sa vo veľkomestách ako je Šanghaj, kde autor žije, zavádzajú - najmä prostredníctvom zdieľanej ekonomiky, ktorej úroveň je veľmi vysoká. Rýchlo pribúda infraštruktúra, do roku 2020 by sa malo sprevádzkovať 25 tis. km nových železničných tratí.

Naopak,  nehnuteľnosti sú najmä vo veľkých mestách veľmi drahé, napriek stavebnému boomu. Do roku 2020 nebude v Šanghaji žiadna budova nižšia ako 7 poschodí, s výnimkou budov pamiatkovo chránených (tými sú napríklad i niektoré známe architektonické skvosty arch. Ladislava Hudeca, pochádzajúceho z Banskej Bystrice). A aj keď generácia autorovej manželky je vzhľadom na vtedajší demografický postoj štátu generáciou jedináčikov, dnes je to už naopak, viacpočetné rodiny sú výrazne podporované. „Na ulici bežne zaplatíte za svoj fast food prostredníctvom QR kódu načítaného do mobilu, dokonca presne tým istým spôsobom prispejete i žobrákovi sediacemu o 20 metrov ďalej...  Vo všeobecnosti Číňania akoby preskočili obdobie osobných počítačov, všetky úlohy praktického života prebrali smartfóny,“ hovorí s úsmevom Dvořák junior.  

Otázky divákov sa týkali najmä úrovne vzdelania, mimoriadne náročného školskému systému, ešte len rozvíjajúceho sa systému sociálneho zabezpečenia, kultúry a samozrejme - jazyka:  vedeli ste napríklad, že čínština nemá slovo nie, ale až 8 druhov záporu? Čínska klávesnica je veľmi podobná našej, to počítač podľa kontextu priraďuje zodpovedajúce znaky v texte. Predpokladom pre prvú úroveň gramotnosti je asi  200 čínskych znakov, čo je znalosť bežného prváčika. Ten kto ovláda 7-10 tis. znakov, je považovaný za mimoriadne vzdelaného a kultúrneho človeka.

Samostatnou kapitolou je jedlo. K tomu ale autor pripravuje spolu so sestrou vydanie špeciálnej zážitkovej  kuchárky,  takže - máme sa na čo tešiť...

 

Cesty Čínou s Pavlom Dvořákom - www.cestycinou.sk
https://www.cestycinou.sk/ 
https://www.cestycinou.sk/video-blog 
https://www.instagram.com/dvorakpaveljr/

https://vydavatelstvorak.sk/

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi