Šťastný nový rok 2020!

OZNÁMENIE o otváracích hodinách:
 
Hlavná knižnice Podhora 33: 2. december 2019 – 1. január 2020   ZATVORENÉ  
Pobočka SNP Bystrická 23. december 2019 - 1. január 2020   ZATVORENÉ 
Ostatné pobočky - počas celých školských vianočných prázdnin   ZATVORENÉ

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do nového roku 2020!

vianon_pozdrav

PF 2020 
Vaša knižnica

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi