Ružomberská TROJRUŽA - slávnostné vyhlásenie

výsledkov literárnej a výtvarnej súťaže,
 
6. júna 2019 o 10.00 hod.
v kongresovej sále Hotela Kultúra, Bernolákova 1, Ružomberok     

pozvnka_trojrua_2019

Zoznam členov poroty:

PhDr. Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty
Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista
Mgr. art. Roman Rembovský, Art.D - výtvarník, pedagóg
Mgr. art. Andrea Ševčíková - Marčoková  - výtvarníčka, pedagogička

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

ZOZNAMY VÝHERCOV: 

Zoznam výhercov POÉZIA

Zoznam výhercov PRÓZA

Zoznam výhercov ILUSTRÁCIA

Cena Radky Berešíkovej

Radka Berešíková  (*18. august 1981, Ružomberok - +11. jún 2012, Ružomberok) absolvovala Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku a dva ročníky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Žila a tvorila v Ružomberku - Bielom Potoku. Vyšli jej zbierky básní: Štyri živly (2004), Nočné raňajky (2004), Rezonancie (2007), Rovnováha (2009), Kamienky (2012), Noc bielej fantázie (2017). 
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/radka-beresikova#curriculum_vitae

 

RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA  UKONČILA SVOJE SIEDME DEJSTVO

Tí, ktorí kráčali v stredu druhý júnový týždeň pešou zónou po Podhore, sa čudovali, čo to ich rannou ulicou mesta prechádza. Naplnený otvorený zadný kufor osobného auta plný stojanov, obrazov s iným príslušenstvom a umelecky vytvorenou vázou Trojruža, upozornil niektorých domorodcov. V odpovedi vodiča, že sa pripravuje  Trojruža, sa zračil údiv jedného z miestnych občanov s otázkou na prevážajúceho: "Čo je Trojruža ?!" Aj takto by sa dala opísať Trojruža, a aj tá posledná - siedma, pripravujúca sa a formujúca sa v mieste jej trvalého bydliska, v Mestskej knižnici na Podhore. Je to aj miesto stretnutí odbornej poroty a istej spoločenskej udalosti, ktoré otvára riaditeľka Mestskej knižnice Ing. Tatiana Babincová. Určite, že každý Ružomberčan nemusí (a ani v kocke telegraficky) vedieť o čo ide.  A o to viac ten, ktorý nečíta Ružomberský hlas v jeho  rubrike Kultúra, ktorá už roky vychádza pravidelnejšie na strane 14 až 16.

Väčší priestor a echo podujatia Trojruže žnú 50- 60 stranové občasníky Rozhľady po kultúre a umení vychádzajúce priemerne dva až trikrát ročne  v Ružomberku. Rozhľady sú  po rokoch ich pôsobenia tlačovým orgánom Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, ktorý vznikol v srdci dolného Liptova koncom septembra roku 2011. Tie výsostne už v roku 2013 vydali ZBORNÍK  z literárnej a výtvarnej súťaže TROJRUŽA. aby aj takouto cestou dali vedieť , že existujú a hodlajú osloviť predovšetkým mladšiu literárnu a výtvarnú verejnosť mesta. A hneď po prvom ročníku, ktorý sa konal 22.mája 2013 na Katolíckej univerzite v Ružomberku v aule J.Pavla II. Využime teda možnosť, a to vo webovom a tlačovom médiu Ružomberský magazín,  ozrejmiť jeho čitateľom, čo Trojruža je. Aj keď si už táto tri roky predtým, pod  tri  svoje lístky na logu, pripísala prívlastok Ružomberská.  Nehľadajme tu však nič neobvyklé a tajomné . To podstatné, čo sa v meste Ružomberok raz za rok odohrá, je vyhlásenie víťazov s kultúrnym programom a čítaním diel víťazov  prózy a poézie. Ilustrácie možno vidieť na stojanoch a pri premietaní na plátne. Víťazi  nepochádzajú len z Ružomberka, keď pre prevzatie prvých troch cien vo viacerých súťažných kategóriách si prichádzajú žiaci základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Dnes môžeme povedať, že Ružomberská trojruža je už celoslovenskou súťažou, kde svoju vlastnú tvorbu môžu prezentovať mladí autori a autorky. Priestor dostávajú aj iní, a tí, ktorí už v školských laviciach nesedia. V prvom ročníku sa víťazkou v kategórii dospelých stala Mgr. Katarína Matušková, terajšia riaditeľka Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Jednoducho vyjadrené a povedané v trojlístku - Poézia, próza a ilustrácia.  Za tým všetkým treba vidieť množstvo roboty a stretnutí tých, ktorí ju pripravujú a zhmotňujú. Niektorí už dávnejšie predtým , tí s hlbším citom pre kultúru, literatúru a slovesnosť  prišli s myšlienkou vymyslieť niečo pre mladých tak, aby ich odtrhli od internetovej šede youtubov, rôznych falošných a vymyslených správ, agresívnych hier, hoaxov, cudzích gramatických skomolenín a priviedli k súťaživosti na literárnom poli prózy a poézie . Aby ju neskôr rozšírili na ilustráciu, maľby a iné možné tzv. patchworky, ako sa im dnes hovorí. Odborná porota, ktorá hodnotí víťazov jednotlivých vypísaných súťaží musí prečítať desiatky diel súťažiacich a neskôr s jej členmi prekonzultovať a dohodnúť sa na menách víťazov kategórií , rovnako prezrieť i ilustrácie a vybrať z nich tie najlepšie. Básne , prozaické úryvky a ilustrácie, ktoré  súťažiaci poskytnú k hodnoteniu, treba zhromaždiť najneskôr do konca apríla. Každý rok je iný , a rôzni sa počtom tých, ktorí sa do súťaže zapojili a pre Ružomberskú trojružu našli pochopenie. V skutku ide o desiatky finálnych diel prichádzajúcich do troch súťaží (napr. v roku 2013 pre poéziu súťažných 25 a pre prózu 36 príspevkov,  rok 2014 zaznamenal nárast ilustrácií z predošlých 36 na 51).

Hlavnou cenou je Cena Radky Berešíkovej, bývalej zosnulej slovenskej a ružomberskej blogerky, publicistky, študentky Katolíckej univerzity, ktorá ako 30. ročná po ťažkej nemoci  zomrela v roku 2012. Členmi odbornej poroty sú  PhDr Peter Mišák , spisovateľ, člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, podpredseda LKRS; Ing. Radislav Kendera,  spisovateľ, člen predstavenstva SSS, predseda LKRS; Ing. Milan Igor Chovan , spisovateľ, člen výboru krajskej odbočky SSS , člen LKRS ; Mgr art. Roman Rembovský , pedagogický výtvarník ; Mgr.art. Pavol Rusko, vysokoškolský pedagóg Kat. univerzity  a Mgr art. Andrea Ševčíková-Marčoková – pedagogička, výtvarníčka.

V predvečer siedmej Ružomberskej trojruže konanej vo štvrtok 6. júna t.r. v hoteli Kultúra v kongresovej sále Choč, vyšiel z pera spisovateľa  Petera Mišáka zaujímavý príspevok a májový fejtón v Literárnom týždenníku s názvom, „Hovorme o básni, hovorme báseň“. Na 14.strane  je to stať o zamyslení sa nad prácou literárnych klubov a krúžkov. Sú to viac či menej formálne združenia ako píše Mišák. Ďalej pokračuje - „Len vzácne a pri veľkom šťastí sa regionálna literatúra stretáva s pochopením miestnej samosprávy (kde sú tie časy, keď si župani po nástupe do funkcie pozvali miestnych spisovateľov a snažili sa im trochu pomôcť“... , „neprišli sme žobrať pán predseda, primátor, starosta, prednosta, my sme Vám prišli ponúknuť zopár tvorivých mozgov, ktorí sú ochotní vám pomáhať (žiaľ pričasto úplne zadarmo)“... Akoby jeho slová patrili aj k dobe, kde kultúra a literatúra zvlášť nemá na ružiach ustlané. Práve v nej  sa nachádzajú  dnešné mnohé literárne kluby či iné združenia na Slovensku

Vráťme sa však do kongresovej sály hotela Kultúra a spomeňme pár mien víťazov a víťaziek 7-mej Ružomberskej trojruže . Jeden z porotcov – R.Kendera sa vyslovil pri odovzdávaní cien ako o „hegemónii Topolčian“, čo zostáva  faktom „RT 2019“ aj na papieri. Michal Mičina – 2. miesto poézia,  Magdaléna Martišková - 3.miesto poézia, stredoškolská mládež;  Zuzana Martišková – 1. miesto, kategória začínajúci autori;  Natália Václaviaková – próza, gymnázium 1. miesto,  Zuzana Martišková – 2. miesto, kategória začínajúci autori. V súťaži  ilustrácií II.stupňa  ZŠ a gymnázií, vecné ceny pripadli opäť pre topolčianske gymnázium v osobe študentky Simony Žifčiakovej a Jakuba Halmu.  Tretie miesto patrilo Matejovi Kloptovi zo Základnej školy v Likavke. V kategórii II. vypísanej pre stredoškolskú mládež, sa Diana Kormaňáková a a Michaela Hodoňová zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, umiestnili na prvých dvoch miestach. Prózu a prvé miesto vyhrala v I. kategórii  gymnazistka a Ružomberčanka Nicol Smilková.  Ale aj Trojruži známe študentky z minulého ročníka  zo Starej Ľubovne, v súťaži poézie Mária Barnovská a Martina Kovalčíková obsadili prvé dva miesta a nevyšli naprázdno. Dominika Straková z Ružomberka - autorka poézie a Mgr. Jana Štrbová zo ZŠ Ružomberok - Černová,  začínajúca autorka prózy, dostali čestné uznania.

Hlavná cena a Cena Radky Berešíkovej poputuje nie na Slovensko, ale tentoraz  do Čiech 21 ročnej literátke Eliške Kohlíčkovej do Příbramu, za poéziu.Podrobnejšie o ďalších viťazoch kategórií a dianí na 7-mej Ružomberskej trojruži by miestnu verejnosť mohol v budúcom čísle informovať dvojtýždenník Ružomberský hlas prostredníctvom predsedu LKRS. Zoznamy výhercov udelených cien všetkých kategórií nájdete v ružomberskej Mestskej knižnici na Podhore.

 

Marián Mydlo, Ružomberský magazín jún 2019

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi