info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Rešerš

 

Rešerš z vlastného fondu knižnice vyhotovujeme na základe osobnej alebo mailovej požiadavky.  Rešerš z iných zdrojov ako zo zdrojov knižnice vypracujeme na základe vyplneného tlačiva Žiadanka na vyhotovenie rešerše (v prílohe). Žiadanku je možné zaslať poštou, mailom alebo priniesť osobne. Prednostne sú vybavené požiadavky pri osobnej návšteve knižnice, v prípade, že žiadateľ nie je čitateľom našej knižnice, postupujeme spracovanie rešerše na Slovenskú národnú knižnicu v Martine (vybavovacia doba 1-2 mesiace).

Poplatok za vypracovanie rešerše je stanovený v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb.

Zoznam knižníc, s ktorými spolupracujeme:

 

Príloha:

Žiadanka PDF

Žiadanka.doc

 

 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies