Rendezvous pod schodmi 43

RENDEZVOUS POD SCHODMI 43  

Hostia večera:     
VLADIMÍR FARSKÝ    
predseda Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) a predseda Abstinenčného klubu Jaseň   
STANISLAV BRTOŠ    
básnik 
ALENA LOVASOVIČOVÁ 
zdravotná sestra pre liečbu alkoholických a iných závislostí 

streda 19. augusta o 16:00,
odd. beletrie na poschodí,  Podhora 33  

snmka.[2]

 
VLADIMÍR FARSKÝ – predseda Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) a predseda Abstinenčného klubu Jaseň. Venuje sa dobrovoľníckej činnosti v oblasti práce s deťmi a mládežou, vedie a organizuje divadelné predstavenia, či dramatické stvárnenia Krížových ciest, organizuje výlety, zúčastňuje sa mnohých besied. Je podnikateľom a majiteľom stavebnej firmy Astav, s.r.o. Zo svojich skúseností je pripravený napísať knihu pre pomoc druhým.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.  
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi