RENDEZVOUS POD SCHODMI 42

 

RENDEZVOUS POD SCHODMI 42

Hostia večera: 
OĽGA KOLLOVÁ   
autorka románu Krok-sun-krok, účastníčka viacerých literárnych súťaží
SILVIA KAŠČÁKOVÁ
poetka, textárka, pedagogička

streda 8. júla o 16:00, atrium knižnice

Podujatím sme slávnostne otvorili Knižnú záhradu v atriu knižnice, privítali sme p. Zuzanu Kuckovú, riaditeľku pobočky Slovenskej sporiteľne v Lipt. Mikuláši  a p. Kvetoslavu Legerskú, z odd. grantov a projektov na MsÚ Ružomberok.
 

rendezvous_42

 

OĽGA KOLLOVÁ (* 1949, Liptovská Osada) - prozaička, autorka odborných textov
   
oa_kolov

Absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Ružomberku (1964-67), Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave (1967-73), doplnkové štúdium na SVŠT (1979-81), rozširujúce štúdium histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (1996-99), študuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku v rámci Univerzity 3. veku. V rokoch  1973-75 pôsobila ako výskumná pracovníčka v Chemických závodoch Nováky, 1975-95 ako stredoškolská učiteľka chémie na SOU papierenskom v Ružomberku. Od r.  1996 až do penzie pôsobila ako učiteľka chémie a dejepisu na základnej škole v Liptovskej Lúžnej. Žije v Ružomberku.  Autorka internej učebnice Dejepis okolia Ružomberka a učebnice Technológia výroby celulózy a papiera I., II pre SOU (spolu s Annou Líškovou a Jurajom Kubáňom, 1987). V rokoch 2005-08 sa úspešne zúčastnila viacerých literárnych súťaží (Literárna Senica, Literárne Topoľčany, O cenu Andreja Chudobu, Florinova jar, O cenu Slovenského učeného tovarišstva, Poetická Ľubovňa, Literárny Zvolen). Krátke poviedky uverejnila v Katolíckych novinách, Živote a Slovenke.
Ocenené práce: 
Literárna súťaž Poetická Ľubovňa 2005, čestné uznanie Literárna súťaž Florinova jar 2005, 2. miesto Literárne Topoľčany, 1. miesto  Literárna súťaž Tak píšem ja 2006 , 2. Miesto Literárny Zvolen 2006, čestné uznanie   Literárna súťaž O cenu Andreja Chudobu 2006, 1. Miesto Literárne Topoľčany 2008, 1. Miesto Literárne súťaže próza: Literárna Senica Ladislava Novomestského 2005, 1. miesto Literárna súťaž o cenu Slovenského učeného tovarišstva 2005, 3. miesto  Literárna súťaž SSV Kysucké Nové Mesto Vianoce 2005 Literárne súťaže próza: Literárna Senica Ladislava Novomestského 2005, 1.  miesto Literárna súťaž o cenu Slovenského učeného tovarišstva 2005, 3. miesto  Literárna súťaž SSV Kysucké Nové Mesto Vianoce 2005   

V literárnom súbehu Román 2006, ktorý vyhlásil vydavateľ Koloman Kertész Bagala,  sa dostala medzi päť najlepších, a v roku 2008 Kertész Bagala jej románovú prvotinu Krok-sun-krok vydal. Je to ironicky ladená výpoveď dorastajúcej Nastenky túžiacej uniknúť z nudného malomesta do „veľkého“ sveta, skutočnou hrdinkou knihy však je jej trápna, upachtená matka, zúfalo bojujúca o zachovanie svojej rodiny. V rukopise má pripravený ďalší román.

 

SILVIA KAŠČÁKOVÁ (* 1976, Prešov) - poetka, autorka textov, vysokoškolská pedagogička   

 kakov_foto  Foto: Vlastimil Slávik

Sama hovorí „poézia je moja srdcovka nad všetku tvorbu. Jej písanie aj čítanie“. Je autorkou piesňových textov vážnej, populárnej a gospelovej hudby, pretože ju baví žánrová pestrosť v tvorbe. Píše texty, ktoré možno poznáte z rádií, pretože textuje okrem iných aj pre Nerez, Komajotu, Kandráčovcov či Katku Koščovú.   
Poéziu publikovala v rozhlase, na literárnych festivaloch/autorských čítaniach i časopisecky na Slovensku aj v Čechách. Slovenský rozhlas jej venoval reláciu s názvom „Sieť má oči všade“. Pre RTVS Rádio Regina napísala niekoľko scenárov pre literárno-dramatické relácie zamerané na slovenskú a zahraničnú poéziu a pre Rádio Devín pripravila do vysielania niekoľko esejí. Pre Štátnu operu v Banskej Bystrici prebásnila detskú operu v dvoch dejstvách od španielskeho autora Xaviera Montsalvatgeho Kocúr v čižmách (slovenská premiéra 16. a 18. máj 2015). Pre Rádio Lumen občasne pripravuje reláciu Literárna kaviareň.  V poslednom čase sa venuje aj prekladom poézie pre deti z poľského jazyka a pripravuje vydanie vlastných veršov pre deti.
Pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Vedecký a pedagogický záujem smeruje na literatúru pre deti a mládež, didaktiku literatúry, tvorivé písanie a náboženskú výchovu.Vo svojej práci na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zaujíma o recepciu filozoficko – symbolickej rozprávky deťmi, zaujíma ju, ako deti vnímajú poéziu. Posledných 8 rokov viedla aj Detskú univerzitu, ktorá sa v lete koná na Katolíckej univerzite.
Silvia Kaščáková je koordinátorom už 6. ročníka literárnej súťaže Slávme to spoločne

Zdroje:
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=silvia.kascakova@ku.sk 
Informačný spravodajca Katolíckej univerzite v Ružomberku, roč. XIX, apríl 2020. s.16 - 18
Rozhovory so Silviou Kaščákovou si môžete prečítať tu: https://presov.dnes24.sk/presovska-textarka-silvia-kascakova-ten-pocit-pocut-svoj-refren-v-radiu-je-paradny-330744
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/460242-silvia-kascakova-text-je-hlavolam-ktory-treba-vyriesit/
 

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.  
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi