RENDEZVOUS POD SCHODMI 41

Hostia večera: 
JANA NAGAJOVÁ, rod. BUBELKOVÁ    
poetka, spisovateľka, textárka a dirigentka  
MILOŠ BUBELKA    
riaditeľ ružomberskej Alkany, pedagóg, režisér a ochotnícky herec 

utorok 25. 2. 2020, odd. beletrie, 16:00 

Súrodenci Bubelkovcii pochádzajú z učiteľsko - divadelno - muzikantskej famílie. Starý otec Bubelka bol zanietený divadelný herec a výborný huslista, starý otec Holomčík hrával v dychovke na trúbku. Otec Ervín hral na husle, ale v mladosti tiež hrával ochotnícky divadlo. Mama Vlasta bola učiteľkou, často deťom spievala, hrala na mandolínu.  Aj tretí súrodenec Jany a Miloša - brat Bohuš má umelecké nadanie. Známym sa stalo napríklad jeho muzicírovanie s Milanom Adamčiakom, Robom Cyprichom a Marianom Luckým pod vodou. 

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.  

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi