RENDEZVOUS POD SCHODMI 39

Ďalšie z literárnych stretnutí, tentoraz s autormi kníh o ružomberskom športe a turistike. 
Hostia večera:  

JULIÁN HELKO  
PAVOL SVRČEK  
JOZEF HÝROŠ 
FRANTIŠEK DIAN
MARIÁN BYSTRIČAN 

snmka.[1]
utorok  19. 11. 2019   16:30
odd. beletrie na poschodí  


JULIÁN HELKO
– rodák z Černovej, kde aj žije. Bývalý primátor Ružomberka v rokoch 1990 - 1994, autor publikácií Storočnica ružomberského futbalu 1906 – 2006, Na Černovej dobre: spevník černovských piesní a publikácie Sto rokov černovskej tragédie 27. 10. 1907 – 2007. 
JOZEF HÝROŠ –  Ružomberčan telom i dušou. Ako strojný inžinier pôsobil  viac ako 40 rokov vo vedúcich pozíciách v ružomberskej textilke. Dlhodobo skúmal históriu textilnej výroby v Ružomberku. Od mladosti sa venoval turistike a horolezectvu, len vo Vysokých Tatrách urobil viac ako 300 výstupov. Pracoval ako funkcionár horolezeckého oddielu  a cvičiteľ horolezectva 1. triedy. Nositeľ Zlatého odznaku IAMES. Člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov.  Autor publikácie História turistiky v Ružomberku. Spoluautor vzniku publikácie, člen Klubu slovenskej turistiky Ružomberok Pavel Lupták pri uvedení knihy povedal: „Jozef Hýroš je veľmi precízny, bádateľský, robil výskumy v štátnom archíve v Liptovskom Mikuláši, vytvoril si vlastný súkromný archív, stretával sa s ľuďmi. A vyskúmal veci, ktoré nikto nevie. Do nenávratna by sa stratili.“ 
MARIÁN BYSTRIČAN  - športový funkcionár, autor literatúry faktu a publicista so športovou tematikou, autor publikácie 80 rokov rybárpoľského stolného tenisu. Bývalý stolnotenisový hráč, cestovateľ. Do slovenského a  medzinárodného športu sa výrazne zapísal ako dlhoročný medzinárodný stolnotenisový rozhodca (rozhodoval na mnohých svetových podujatiach – MS, ME, Paralympiády i domácich akciách - republikové majstrovstvá, Mildeho memoriál atď.). 
FRANTIŠEK DIAN – aktívny publicista predovšetkým histórie ružomberského športu, spolu s Michalom Domenikom je spoluatorom knihy 80 rokov basketbalu v Ružomberku. V tejto publikácii pútavým spôsobom spracoval históriu basketbalu v Ružomberku v rokoch 1938-2010. Bývalý riaditeľ gymnázia v Ružomberku, rozbehol aktivity súvisiace so zriadením špeciálnych tried na tejto škole, zameraných na športovú prípravu. 
PAVOL SVRČEK - riaditeľ Centra voľného času Elán v Ružomberku, dlhoročný športový redaktor v regionálnych novinách.  Absolvent žurnalistiky na FF UK v Bratislave. V mladosti sa aktívne venoval atletike a bol viacnásobným majstrom Československa v žiackych a dorasteneckých kategóriách.  Neskôr získal aj pedagogické vzdelanie a pracoval aj ako vychovávateľ a sociálny pracovník. Autor publikácie Tváre ružomberského športu. Kniha ponúka  profily 50 osobností z rôznych oblastí športu v abecednom poradí. Až na pár výnimiek zmapovala  obdobie od polovice 70. rokov 20. storočia po súčasnosť.

Zdroje:
https://myliptov.sme.sk/c/3550226/kto-je-kto-v-regione-pavol-svrcek.html#ixzz64xbXPi8o http://www.rkhlas.sk/?id_bl=3489
https://rmagazin.sk/kniha-o-ruzomberskej-turistike-dobrodruzstvo-a-detektivka/

 

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi