info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

RENDEZVOUS POD SCHODMI 36

Hostia večera:  
STANISLAV CHYTKA   
historik, publicista, múzejný pracovník, vysokoškolský pedagóg  
OLDŘICH VANĚK  
historik, publicista, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ  

Stanislav Chytka (1946, Litoměřice) – technik, historik, publicista, spisovateľ, múzejný pracovník, vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Lovosiciach a neskôr Univerzitu Karlovu v Prahe v odboroch dejiny – filozofia. Pracoval ako robotník a technik, ako historik v Liptovskom múzeu v Ružomberku a ako pedagóg na Vojenskej akadémii. Naposledy bol vedúcim odboru a vedúcim služobného úradu v štátnej správe. Pravidelne publikuje vo viacerých odborných periodikách - Vojenská história, Historický časopis, Vojnová kronika, recenzoval tituly z oblasti dejín druhej svetovej vojny. Vyjadril  sa k pokusom o začlenenie leteckej výroby na Slovensku počas druhej svetovej vojny, venoval sa  téme slovenskej armády, téme viacerých kontroverzných osobností slovenských dejín (Ferenčík, Tuka), osobnosti  generála Ferdinanda Čatloša. Je autorom titulu Ružomberská vzbura a umlčané povstanie vydaného v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov Ružomberok v roku 2000. Je spoluautorom publikácií Textilka, Slovenského biografického slovníka, encyklopédie Generáli a niekoľkých zborníkov. Bol členom vedeckých rád Vojenského historického archívu a Múzea SNP. Je spoluautorom novej publikácie s názvom Tí z prvej línie: príbehy z odboja v Liptove (Múzeum Slovenského národného povstania, 2017). Žije a pracuje v Ružomberku.

Oldřich Vaněk, CSc. (1944, Brno) - historik, vysokoškolský pedagóg. Po absolvovaní Vojenskej školy Jana Žižku v Bratislave promoval vo Vyššom vojenskom učilišti Otakara Jaroša vo Vyškove v odbore matematika. V rokoch 1964 – 1973 pôsobil v rôznych veliteľských funkciách v armáde. Po absolvovaní VPA v Bratislave v roku 1977 pôsobil ako pedagóg na Vysokej vojenskej technickej škole, resp.  Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Neskôr pôsobil   ako docent na Žilinskej univerzite v Žiline. Je autorom množstva publikácií o protifašistickom odboji a o oslobodzovacích bojoch v Liptove. S jeho autorstvom alebo spoluautorstvom je spojené množstvo zborníkov, vedeckých prác, akademických prednášok a príspevkov na vedeckých konferenciách, ich spoločným rámcom je téma národných a vojenských dejín z obdobia druhej svetovej vojny. 

Kniha Tí z prvej línie: príbehy z odboja v Liptove  z pera uvedenej autorskej dvojice sumarizuje dlhoročný výskum v oblasti odboja v podtatranskej oblasti. Ponúka 17 kapitol venovaných zaujímavým osudom jednotlivcov z Liptova v rokoch druhej. svetovej vojny a zameriava sa na zachytenie jednotlivých významných fenoménov tohto regiónu v čase vojny (zbrojná a textilná výroba v kraji, partizánske hnutie, diverzie a spravodajstvo pre odboj. Vojnu ilustruje nie na osudoch najvyšších či známych odbojárov, ale práve naopak poukazuje na kľukaté, tŕnisté životné cesty obyčajných príslušníkov odboja, ktorí sa rôznymi formami zapísali do dejín vojnového Liptova. Súčasťou publikácie je obrazová príloha,  nechýbajú tabuľky, grafy či dobové dokumenty, ktoré názornejšie reprezentujú danú dobu a opisovanú problematiku. 

 rendezvous_36

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies