RENDEZVOUS POD SCHODMI 34

 

Hostia večera:   
Ladislav Cserei    
publicista, autor vlastivedného zborníka Liptov    
Iveta Zuskinová   
etnologička a etnografka, publicistka 

rende_34
Paedr. Ladislav Cserei -
 publicista a autor odborných príspevkov a prednášok. Riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku v rokoch 1967 - 2003. Založil a v r. 1970 – 1989 garantoval vydávanie vlastivedného zborníka Liptov. 

PhDr. Iveta Zuskinová  -  dlhodobo  mapuje Liptov na pozadí skutočných príbehov a fotografii. Dlhoročná riaditeľka Liptovského múzea, zakladateľka  OZ Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny, autorka množstva vzdelávacích a kultúrnovýchovných projektov a výstav (Ovčiarske múzeum, Valaská gajdošská škola,  Pastierske betlehemy). Znalkyňa tradičného spôsobu života a kultúry ľudí Liptova, prezentujúca sa  bohatou odbornou, publikačnou a organizátorskou činnosťou. Popri spracovaní iných odborných tém sa venuje problematike ľudovej kulinárie, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou prezentácie kultúrneho regiónu. Žije v Liptovskom Hrádku.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi