RENDEZVOUS POD SCHODMI 33

Peter Turoň - fotograf, filmár, kultúrny organizátor, publicista, spisovateľ, lektor. Po absolvovaní právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe pracoval v oblasti trestného a podnikového práva. Niekoľko rokov pracoval ako manažér vzdelávacích a sociálnych projektov. Vedie osobné poradenstvo, pre Úrad práce, soc. vecí a rodiny  v Liptovskom  Mikuláši robí lektora mladým nezamestnaným, pripravuje prednášky.  Je autorom knihy Pražská konspirace, prinášajúcej trochu iný, humorný pohľad na súčasné konšpiračné teórie.

Ján Kuska - špičkový neprofesionálny filmár, víťaz Svetového pohára UNICA v minútových filmoch, vedúci filmového klubu Amafilm Nicolaus v Liptovskom Mikuláši. Člen celoslovenského zboru pre amatérsky film pri NOC Bratislava. Režisér, scenárista, kameraman, strihač, produkčný, organizátor, autor námetov, publicista, porotca, poradca. Autor Najlepšieho slovenského dokumentu roku 2009 V Uhlisku nad Porúbkou.

RENDEZVOUS POD SCHODMI (33)
dňa 30. 4. 2019  (štvrtok) o 16.00 hod.
odd. beletrie

Hostia večera:
Mgr. Peter Turoň
fotograf, filmár, publicista, spisovateľ
Ing. Ján Kuska
filmár, publicista, režisér, scenárista

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 pozvnka

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách.  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi