RENDEZVOUS POD SCHODMI 31

Jozef Janigloš (1947) - básnik, pedagóg, kultúrny pracovník. Rodák z Popradu, študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor dejepis - slovenský jazyk a literatúra. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ vo Svite (1972-1977), rok bol riaditeľom Okresného osvetového strediska v Poprade. Od roku 1978  pôsobil na SPŠ M. C. – Sklodowskej vo Svite. Od roku 1993 až do roku 2005 bol učiteľom v bilingválnej sekcii Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade.

Je autorom dvoch básnických zbierok Minulosť ešte bude a Budúcnosť že už bola.

RENDEZVOUS POD SCHODMI 31
hostia večera:
JOZEF JANIGLOŠ
básnik, pedagóg, kultúrny pracovník
FRANTIŠEK BERNARDOVIČ
speleológ, básnik, autor prírodovednej literatúry, publicista
JÚLIUS OBRCIAN
správca Harmaneckej jaskyne ŠOP SR, publicista

dňa 28. 2. 2019  (štvrtok) o 16.00 hod.
Podhora 33, odd. beletrie  

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

rendezvous_31

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. 

Viac o podujatí 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi