RANENÉ VTÁČATÁ 2019

Spojená škola v Ružomberku
Mestská knižnica v Ružomberku pozývajú na jubilejný 25. ročník 

RANENÉ VTÁČATÁ 2019
26. 3. 2019 o 9,30 hod.
Mestská knižnica Ružomberok, Podhora č 33, odd. pre deti a mládež
regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

PREZENTÁCIA SÚŤAŽIACICH: 8,30 - 9,25 hod.

Kategórie: Poézia / Próza
I. kategória – žiaci 1. – 3 ročníka 
II. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka 
III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka 

Hodnotenie:
- súťažiacich bude hodnotiť porota v zložení:
- psychológ
- špeciálny pedagóg
- kultúrny pracovník 

Podmienky hodnotenia:
- celková výraznosť prednesu
- výber textu a autora, dĺžka (max. 5 minút) a náročnosť textu zodpovedajúca jednotlivým kategóriám
- pamäťové zvládnutie
- rečový prejav
- nadviazanie očného kontaktu
- orientácia v priestore, mimika tváre

Víťazi vo všetkých kategóriách budú odmenení diplomami a vecnými cenami
Súťažiaci, ktorí sa umiestnia vo svojej kategórii na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola recitačnej súťaže, ktorá sa bude konať v Ružomberku dňa 17. 4. 2019 a víťazi krajského kola postúpia do CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKOL - GAŇOVA TARNAVA 2019, ktorá sa bude konať v Spišskej Novej Vsi.

Poznámka:
Mená súťažiacich v jednotlivých kategóriách s názvom diela a autora prosíme zaslať do 20. 3. 2019 na e-mail: szsrbk.maletatry@gmail.com

ranen_vtat_2019

 

Báseň je obraz. Hrá sa so slovom ako s farbičkami."

Spôsobov  ako ukázať cestu ku knihe, básni či srdcu je veľa.  Báseň a jej slová nás robiakrajšími, vnímavejšími... Preto sú i literárne prehliadky a prednesy  poézie a prózy už oddávna súčasťou nášho kultúrneho života. Kto by nepoznal Hviezdoslavov Kubín alebo legendárnu súťaž Rétorika, kde si roky rokúce merali a stále merajú sily slovenskí  recitátori každého veku i pôsobiska?

Nie každému je však dané, aby sa mohol predviesť so svojimi schopnosťami. Je  dôležité nájsť  spôsob, ako poskytnúť príležitosť prezentovať sa i žiakom iných ako bežných škôl. A tá príležitosť sa v Ružomberku presne pred 25 rokmi našla: Učitelia a predstavitelia Osobitnej školy v Ružomberku prišli s myšlienkou umožniť prednes poézie a prózy  v rámci svojich schopností žiakom svojej školy v inom ako školskom prostredí – prostredí knižnice. Presne 30. marca 1994 sa uskutočnilo prvé - školské kolo - recitačnej súťaže v Mestskej knižnici v Ružomberku, o rok neskôr, 4. apríla na toto podujatie nadviazalo už okresné kolo, ktorého sa zúčastnili deti – víťazi školských kôl - z osobitných škôl celého vtedajšieho okresu - Ružomberok, Liptovský  Mikuláš, Liptovský Hrádok a Liptovský Ján. Názov „Ranené vtáčatá“ dal súťaži spisovateľ Anton Lauček, vtedajší  člen poroty: súťažiace deti mu pripomínali zranené vtáčatá, ktorým učitelia dávajú krídla, aby mohli lietať...  

Už od roku 2003 sa súťaž začala považovať za regionálnu a neskôr i krajskú, keďže sa jej začali zúčastňovať aj deti z Dolného Kubína, Martina, Námestova, Kysuckého Nového Mesta ba i Žiliny,  či žiaci Detského diagnostického centra. Spoločným menovateľom každého ročníka   súťaže je príjemná atmosféra, kde sa slovo snúbi s piesňou i tancami, pretože súčasťou podujatia je vždy obohacujúci  kultúrny program, pripravený ružomberskou špeciálnou školou.

V roku 2010 začala písať svoju históriu celoslovenská recitačná súťaž  v prednese poézie a prózy žiakov Špeciálnych základných škôl GAŇOVA TARNAVA, ktorá sa koná odvtedy každoročne v Spišskej Novej Vsi. Od tohto dátumu sú Ranené vtáčatá postupovou súťažou – víťazi sa zúčastňujú krajského kola súťaže Gaňova Tarnava. Pôvodne sa konalo na Krajskom školskom úrade v Žiline, od marca 2015 sa aj krajské kolo Gaňovej Tarnavy koná pravidelne opäť v Ružomberku, v priestoroch novoobnovenej Synagógy. Príďte povzbudiť našich chránencov v rámci jubilujúceho 25. ročníka súťaže!

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Instagram

O čítaní


Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi