PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Prinášame vám informácie o programe skupinového vzdelávania, ktorý je organizovaný Poradenským centrom pre dospelých v Liptovskom Mikuláši.

Dátumy a miesto konania nájdete v priložených info letákoch,

Vaša knižnica 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi