info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Profil verejného obstarávateľa

Mestská knižnica Ružomberok  je podľa §7, ods.1, písm. d. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33
034 01 Ružomberok

zastúpená: Ing. Tatiana Babincová, riaditeľka
IČO: 00355798
DIČ: 2020589791

 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies