Prečítané leto 2020

Tlačová správa Mestskej knižnice Ružomberok  z 31. 8. 2020


Leto môže byť rôzne. My v knižnici sme ho - ako inak - mali PREČÍTANÉ. Už po tretí krát sa knižnica, tento rok aj ako súčasť ružomberského kultúrneho leta,  zapojila do celoslovenskej kampane na podporu prázdninového čítania.

Projekt Prečítané leto, za ktorým stojí iniciatíva Čítajme si spolu, zastrešuje aktivity brániace prázdninovému útlmu: ponúka 9 letných týždenných tém a ku každej odporúča množstvo knižných tipov. Tento rok bol ich súčasťou aj Prázdninový denník, do ktorého si deti počas celého leta mohli zapisovať svoje zážitky a dojmy, nielen z prečítaných kníh.  Spolu s deťmi sme vymýšľali jedálne lístky, spoznávali stromy,  ponožkovali aj stonožkovali, robili zvukové pokusy, stali sme sa heraldikmi, obyvateľmi Madagaskaru či majiteľmi rozprávkových drakov. Zámerne sme vybrali z našich políc aj knihy staršieho dáta (dátum vydania niektorých z nich je veru porovnateľný s našim), stále ponúkajúce aktuálne posolstvá. Dielka Kristy Bendovej, Jána Uličianskeho, Petra Karpinského, Ľubomíra Feldeka, Márie Haštovej či Gianniho Rodariho sa po každom stretnutí rýchlo rozchytali.

Teší nás, že sa rozrastá sa skupina rodičov, ktorí svoje deti vedú k aktívnemu tráveniu času a chcú im ukázať aj iné svety ako tie, ktoré na nich blikajú z obrazoviek. Želáme vám, deti, aby ste sa na vlnách čítania preplavili k svetom, ktoré z vás pomôžu vyformovať múdrych, slušných a kriticky zmýšľajúcich ľudí... Vďaka vašej pozitívnej spätnej väzbe uvažujeme, že v takýchto stretnutiach rodinného typu budeme pokračovať aj mimo prázdnin.
Chceli by ste? Napíšte nám na náš FB.

 

Podujatie bolo pripravené ako súčasť série Leto u Hýroša.

text: Katarína Gorná, Mária Lesáková - odd. pre deti a mládež
foto: archív knižnice

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi