PEVNÁ VÔĽA

 pevn_va

Prednáša Liba Chiara HLADEKOVÁ, koučka, trénerka pamäti a lektorka jogy.

Pochádza z Moravy, ale už roky žije na Slovensku. Vo svojej praxi prepája poznatky z vedomej práce s telom, neurológie, jogy smiechu a koučovania. Zároveň je inštruktorkou nordic walkingu.
O svojej „svätojakubskej“ púti do Santiaga de Compostela napísala knihu Čas, kdy nohy byly středobodem mého vesmíru (Vydavateľstvo Ekonoprint Martin, 2016). Podľa niektorých čitateľov je to najlepšia kniha o putovaní do Santiaga.

Snaží sa ľuďom sprostredkovať jednoduché spôsoby ako odstrániť negatívne účinky stresu a vytvárať prevenciu voči chorobám. Zaoberá sa cielenou podporou fungovania mozgu, aby bolo možné využiť všetky svoje vedomosti a skúsenosti k dosahovaniu stanovených cieľov. Prednáša o tom, aké nástrahy nám kladie mozog pri napĺňaní cieľov a ako si cieľ stanoviť.  

V  rámci svojich aktivít píše blogy, organizuje workshopy a pobyty, na ktorých „učí“ o potrebe pohybu, radosti, antistresových techník či správneho dýchania. Súhrnne sa dá povedať, že sa snaží ukázať ako možno žiť lepšie. Po vzhliadnutí videí z jej prednášok pochopíte, že sama je šíriteľkou optimizmu a radosti.  

streda 4. marca 2020  16:00  
oddelenie beletrie na poschodí  

Viac sa dočítate na rovnomennej stránke www.zitelepsie.sk


Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 
Na tomto verejnom podujatí sú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi