Podujatie

Odd. pre deti a mládež    štvrtok 24.11.2022    14:30 

Čítanie je určené deťom, ktoré sú hanblivé, majú strach zo psíkov či  problém s čítaním. Posmeľte svoje dieťa a prihláste ho na stretnutie, už niekoľko krát sme boli svedkami liečivého účinku Elišky a Happy:-) Stretnutie je určené výhradne pre deti (bez rodičov), trvá 60 minút.
Prosíme, rešpektujte tieto zásady, veľmi to pomôže úspechu stretnutia.

Na podujatie sa prihláste pomocou formuláru pod textom. Prosíme o dochvíľnosť.

Podujatie v rámci projektu Lebo na nich záleží... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.