Podujatie

 

Vydavateľstvo Artis Omnis pozýva na privítanie novej knihy ružomberského autora Jána Gálika.

23. novembra    17:00   
Podhora 33, oddelenie beletrie 

 

 

O knihe Kriedou alebo mečom

Spoločnosť čelí silnejúcej vlne násilností a šikany v radoch školopovinných detí. Riešenie vidí v zriadení novej pedagogickej fakulty, ktorej absolventi majú pomocou nových pedagogických metód zabrániť narastajúcim incidentom. Jedným z nich je aj Michael, ktorý nastupuje ako učiteľ do školy, v ktorej kedysi bol sám jej žiakom... Román pre tínedžerov s prvkami fantastiky poukazuje na problémy súčasného školstva.  
Počas podujatia bude titul k dispozícii na predaj, vrátane podpisu autora.

 

O autorovi:  

Ján Gálik - talentovaný spisovateľ s osobitým a príťažlivým jazykom. Debutoval v roku 2021 samostatným fantasy románom Odvrhnutí.  Literárne sa venuje písaniu poviedok a románov v žánri fantasy a sci-fi. Zapája sa do poviedkových súťaží, získal viaceré ocenenia, jeho tvorba bola zaradená do viacerých zborníkov  Jeho prvým úspechom bolo tretie miesto v súťaži O Dračí rád 2013 s poviedkou Posledné želanie. V roku 2015 zvíťazil v Poviedke Istroconu s príbehom Na potrubí, o rok neskôr sa v súťaži vydavateľstva Martinus Cena fantázie úspešne umiestnila  jeho poviedkačierneho draka. Za svoj najväčší úspech považuje štvrté miesto v Cene fantázie s poviedkou Druhý príbeh a účasť v antológii Čas hrdinov II, ktorú vydalo vydavateľstvo Artis Omnis v roku 2019. 
Janko so svojou manželkou a deťmi žije v Hubovej, pôsobí ako učiteľ matematiky a telesnej výchovy, trénuje žiakov a dorastencov vo futbale. Ako sám hovorí, nerád zažíva dobrodružstvá, ale s obľubou ich sleduje. Viac o autorovej prvej knihe Odvrhnutí nájdete na webe Artis Omnis
 

 

PRIVÍTANIE KNIHY KRIEDOU ALEBO MEČOM Ružomberok (ruzomberok.sk)

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.