Podujatie

Pozývame na prednášku dobrovoľníčky Mgr. Ivany Rousekovej: 

Vtáctvo - súčasť sídliskového sveta  
pondelok  24.10.2022     16.00 h
odd. pre deti a mládež    

Porozprávame sa o tom, ako môžeme byť nápomocní svojim opereným sídliskovým susedom. Stretnutie je určené širokej verejnosti.
Z dôvodu obmedzenej kapacity prosíme, aby ste sa nahlásili cez rezervačný formulár. 


Podujatie v rámci projektu Lebo na nich záleží... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením.