Podujatie

V spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti SR  a s Centrom vedecko-technických informácií SR sa plánujeme zapojiť do projektu digitálneho vzdelávania seniorov. 
Národný projekt, otvárajúci cestu k potrebám súčasného online sveta, sa zameriava na cieľovú skupinu seniorov vo veku od 65 rokov. Kurzy budú prebiehať na prízemí knižnice, so začatím sa ráta už túto jeseň.  Každý senior sa v priebehu kurzu otestuje a získa certifikát s uvedením úrovne nadobudnutých digitálnych zručností.

Pokiaľ poznáte vhodného záujemcu o absolvovanie kurzu, posuňte mu túto informáciu. Predbežnú evidenciu záujemcov má na starosti p. Foltinová, odd. náučnej literatúry na prízemí.

Budeme ponúkať nasledujúce druhy kurzov, na úrovni ZÁKLAD:

  1. Internet a e-mail pre začiatočníkov – základy práce s počítačom 
  2. Základy práce s digitálnym zariadením – pre tablety
  3. Mobilné technológie pre seniorov – vlastný smartfón

Informácie nájdete aj na  Digitálna Koalícia | Facebook

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS účastníci verejného podujatia