Podujatie


Stretnutie, ktoré nám priblíži život lesných zvierat v ich prirodzenom prostredí. O svojej práci, ktorá je zároveň poslaním, nám porozpráva Metod Macek zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy a ekocentra Zázrivá, strážca Štátnej ochrany prírody v Národnom parku Veľká Fatra. 

utorok 31. 5. 2022  9.00 h
oddelenie pre deti a mládež

Povieme si, ako reagovať pri nájdení zraneného či zablúdeného zvieratka, premietneme Vám dokument o vlčici Daisy, orlici Zoji a medvieďatách Kvetke a Albertovi  - Šanca prežiť. Súčasťou podujatia  je i výstava fotografií Jakuba Kršku, ktorú si počas celého týždňa môžete pozrieť v oddelení pre deti a mládež.

Z viac ako tisícky príbehov zvierat, ktoré v najväčšej záchrannej stanici pre zranené živočíchy na Slovensku pomohli vrátiť do života, vyšli dva aj knižne v autorskom podaní  Zuzany Štelbaskej. Prostredníctvom tejto série kníh sa môžete o správnom zaobchádzaní s voľne žijúcimi zvieratami dozvedieť aj vy:  
Vlčica Luna
Rys Leo


Podujatie v rámci projektu Lebo na nich záleží... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
 Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.