Podujatie


Náučné stretnutie pre žiakov základných škôl.

UTOROK 17. mája 2022  o 8:00       odd. pre deti a mládež

Viete, ako je kniha spojená s lesom a čo všetko sa dá vyrobiť z dreva? Aké zvuky prináša les? Započúvajme sa do melódií, ktoré nám les prináša...

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti detí. Poukazuje na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a podporuje environmentálne vzdelávanie prostredníctvom kníh. Hlavná myšlienka kampane sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Prostredníctvom kníh chcú lesní pedagógovia najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a o potrebe získavania  informácií o nej. Kampaň umožňuje skĺbiť príbeh o lese s čítaním kníh. Ukazuje výhody čítania, predstavuje knihu po stránke obsahovej a zároveň chce ukázať na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha odhaľujúca množstvo príbehov.

Každý rok kampane Les ukrytý v knihe sa sústreďuje na inú tému. Tohtoročný dvanásty ročník  je venovaný zvukom „spevu“ lesa a vnímaniu jeho tajomstiev sluchom. Lesná pedagogička Veronika Moravčíková  a členovia Obvodnej poľovníckej komory Ružomberok Martin Mrva a František Homola ml. pripravili úžasný program poukazujúci na to, ako vnímať a rozlišovať najtypickejšie zvuky v lese  -  aktuálne teraz, v čase prebúdzajúcej sa prírody. Už vieme, čo je to šiškofón :))), ba i akým spôsobom sa vábi poľovná zver.  Ďakujeme!

Viac o lesnej pedagogike nájdete na Lesná pedagogika – Environmentálne vzdelávanie (lesnapedagogika.sk)