Podujatie

 

"V roku 1871 uskutočnil Béla Majláth v jaskyni pod Mníchom, ležiacej za humnami obce Lisková, prvý speleoarcheologický výskum v uhorskej časti monarchie. Jeho výsledkom bol objav podozrivo vyzerajúcej ľudskej lebky mohutnejšieho vzhľadu, kamenné nástroje, ľudské a zvieracie kosti a údajné zuby z mamuta.ález okamžite vyvolal obrovský záujem, pretože dovtedy sa také staré pozostatky človeka nenašli v žiadnej jaskyni v Uhorsku. Preto bol v roku 1874 poverený realizáciou revízneho výzkumu mladý geológ Lajos Lóczy, neskôr jeden z najvýznamnejších maďarských geografov a cestovateľov. Jeho závery priniesli dôležité poznatky o existencii osídlenia z viacerých pravekých aj historických fáz."

Anotácia knihy Mystérium Liskovskej jaskyne

Mestská knižnica Ružomberok pozýva


RENDEZVOUS POD SCHODMI (46)


dňa 21. 4. 2022  (štvrtok) o 15.30 hod.
Podhora 33, odd. beletrie


Hostia večera:
Víťazoslav Struhár
historik archeológ, spisovateľ, redaktor, vydavateľ, publicista a vysokoškolský pedagóg. 

Počas stretnutia uvedieme titul Mystérium Liskovskej jaskyne, ktorý vydala ArcheologiaSK.sk

Simona Sliacka
archeologička - Liptovské múzeum v Ružomberku
 

PhDr. Víťazoslav Struhár,  historik archeológ, spisovateľ, redaktor, vydavateľ, publicista a vysokoškolský pedagóg. 
Iniciátor archeoparku Liptovia a festivalu včasného stredoveku Utgard v Partizánskej Ľupči. Po dvoch pandemických rokoch sa podujatie  opäť uskutoční 2. júla v archeoparku Liptovia.  

Spolu s kolektívom je autorom výnimočnej publikácie Mystérium liskovskej jaskyne, vydanej v roku 2021 projektom ArcheológiaSK.sk, ktorej je konateľom. 
ArcheologiaSK.sk  zastrešujúci webový portál, publikovanie článkov a prác z oblasti archeológie, taktiež vydávajúci špecializovaný časopis. Cieľom je zatraktívniť tento vedný odbor širokej verejnosti, od študentov cez učiteľov, vedeckých pracovníkov až po amatérskych nadšencov a každého, koho téma archeológie zaujíma.

Publikácia Mystérium Liskovskej jaskyne, na ktorej pracoval tím popredných odborníkov, je písaná pútavým investigatívnym štýlom, pridržiava sa však dôsledne vedeckých faktov a dostupných prameňov. Okrem materiálovej časti sa dotýka aj rôznych legiend spojenej s touto jaskyňou aj vrchom Mních, podľa ktorých tu  údajne mal stať aj templársky kláštor. Kniha sa však dotýka aj  mnohých ďalších otázok liptovskej prehistórie, čím sa stáva dôležitým prameňom k dejinám nielen tohto regiónu. 

Mgr. Simona Sliacka - absolventka UK Bratislava, obor archeológia - história. Jej odborná práca pozostáva z tvorby zbierok, odborného spracúvania a vedeckého zhodnocovania, ale i z procesu sprístupňovania múzejných zbierok, metodiky lektorovania a  zabezpečovania návštevníckej prevádzky.  
Už od rok u 2001 sa venuje prednáškam z dejín a histórie, najmä v rámci série prednášok Liptovského múzea Príbeh nášho múzea. Je úspešnou riešiteľkou projektov zaoberajúcich sa osídlením  Havránka, a projektov  obrazov osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú, vďaka ktorým sa  podarilo v Liptovskom múzeu vybudovať úplne novú expozíciu archeológie.  Zaoberá sa tiež organizovaním a prezentáciou tzv. živej archeológie počas podujatí pre verejnosť. Spolupracuje so základnými školami na prezentovaní regionálnej archeológie a histórie. 
Jej záľuba v riešení záhad a organizovaní sa úspešne pretavila do práce muzeálneho archeológa. Identifikácia starých zbierok, hľadanie pôvodu zbierkových predmetov, archeologický výskum a v neposlednom rade práca s verejnosťou pri lektorskej i odbornej činnosti ju podľa jej vlastných slov každodenne motivujú a posúvajú vpred. Zdroje: 

 


Spolok slovenských spisovateľov Žilina  
Anotácia knihy Mystérium Liskovskej jaskyne


Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.