Oznam


Slávnostné vyhlásenie súťaže prebehne 

10. júna 2022  o 16.30 h

v Univerzitnej Knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 5512/1A 
ako súčasť podujatia  STRETNUTIE  XVI,  ktoré prináša najnovší prehľad literárnych diel vydaných v našom regióne počas pandemického obdobia 2020 - 2022
a je organizované Spolkom slovenských spisovateľov, Literárnym klubom ružomberských spisovateľov a i. Podrobný pogram podujatia prikladáme nižšie.

Zoznam výhercov a mená víťazov, tak ako sa na nich uzniesla porota:

    

          HLAVNÁ CENA - Cena Radky Berešíkovej                 
        
                  Barbora Plutová, Stará Ľubovňa


      

                              POÉZIA

    I. kategória (II. stupeň ZŠ a gymnázií)
 
1. miesto    Ema Jeleňová, ZUŠ Stará Ľubovňa
2. miesto    Ema Rusiňáková ZUŠ Stará Ľubovňa
3.miesto     Klaudia Šprochová, ZUŠ Stará Ľubovňa
    
Čestné uznanie     Soňa Čandíková, ZUŠ Stará Ľubovňa
Čestné uznanie     Marianna Ibrahimi, ZŠ Topoľčany
Čestné uznanie     Tina Strenková, ZUŠ Stará Ľubovňa
  
    II. kategória (stredoškolská mládež)
  
1. miesto    Ema Mihalíková, Gymnázium Topoľčany
2. miesto    Lena Bezáková, Gymnázium Topoľčany
2. miesto    Ema Fröhlichová, ZUŠ Stará Ľubovňa
3. miesto    Peter Naništa, ŠUP Ružomberok
    
Čestné uznanie    Michaela Pulščáková, ŠUP Ružomberok
    
           III. kategória  (začínajúci autori)

1. miesto    Barbora Langová, Stará Ľubovňa
2. miesto    Dominika Straková, Ružomberok
3. miesto    Adam Kollár, Stará Ľubovňa
    
Čestné uznanie    Judita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom
Čestné uznanie    Edita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom
Čestné uznanie    Marek Jaroš, Stará Ľubovňa


                           PRÓZA
    
    I. kategória (II. stupeň ZŠ a gymnázií)
  
1. miesto    Marianna Ibrahimi, ZŠ Topoľčany
2.miesto     Tina Strenková, ZUŠ Stará Ľubovňa
3. miesto    Matúš Dubjel, ZUŠ Stará Ľubovňa
    
Čestné uznanie    Ester Malíšková, ZŠ Černová
Čestné uznanie    Martina Patryláková, ZŠ Černová
Čestné uznanie    Barbora Zelinková, ZŠ Černová
    
    
    II. kategória (stredoškolská mládež)
   
1. miesto     Anna Gállyová, ŠUP Ružomberok
2.miesto      Alex Dobrovič, Gymnázium Topoľčany
2. miesto     Ema Marettová, ŠUP Ružomberok
3. miesto     Tomáš Molnár, ŠUP Ružomberok
    
Čestné uznanie     Filip Gulik, Gymnázium Topoľčany
    
    
    III. kategória  (začínajúci autori)


1. miesto    Kamila Pribišová, AU Banská Bystrica
2. miesto    Adam Kollár, Stará Ľubovňa
2. miesto    Jana Štrbová, Černová
3. miesto    Magdaléna Martišková,  UK Bratislava
    
Čestné uznanie    Edita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom


                        ILUSTRÁCIA  
    
    I. kategória (II. stupeň ZŠ a gymnázií)

1. miesto    neudelené
2. miesto    neudelené
3. miesto    Sofia Vukojevič, ZŠ Malinovského Partizánske
    
    II. kategória (stredoškolská mládež)

1. miesto    Darina Čarnogurská, ŠUP Ružomberok
1. miesto    Dária Smatanová, ŠUP Ružomberok
2. miesto    Katarína Koreňová, ŠUP Ružomberok
    
    III. kategória  (začínajúci autori)

1. miesto    Eva Gašparová, Zemianske Kostoľany
2. miesto    neudelené
3. miesto    neudelené 
    
Výhercom srdečne gratulujeme. Nech je ocenenie povzbudením do vašej ďalšej tvorby!

 

Ružomberská TROJRUŽA 
9. ročník

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych a výtvarných klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby v kategóriách poézia, próza a ilustrácia. 

Téma:
Čo mi pandémia dala a vzala?

Upriamme spolu pozornosť na kultúrno spoločenské (ne)dianie, na súčasnú situáciu v spoločnosti. Možnosti, ako sa cez tieto situácie preniesť. Mladí v izolácii - čo Vám  robí starosť a čo radosť? 

Odborná porota:

Literárna časť:
Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty
Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista

Výtvarná časť: 
M​​​gr.art. Roman Rembovský, ArtD.
Mgr.art. Andrea Ševčíková Marčeková

Harmonogram súťaže:

Propozície súťaže 10. 6. 2021
Uzávierka a odovzdanie prác 15. 10. 2021 
Slávnostné odovzdanie cien  10. 6. 2022 o 16.30 h,  Univerzitná Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 5512/1A