OTVÁRACIA DOBA/ KONTAKTY


VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY:  
 
pondelok - piatok  
  9:00 - 11:00         
13:00 - 16:00  

KNIŽNÁ ZÁHRADA (átrium) 
pondelok - piatok 
8:00 - 16:00


Kontakty:

Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33
034 01 Ružomberok
IČO
: 00355798

DIČ: 202058971
SK63 0900 0000 0000 5672 9028

mail: info@kniznicark.sk
tel.: +421 44 4322005 - odd. beletrie
tel.: +421 917 714060 - odd. náučnej literatúry 
 

riaditeľka
Ing. Tatiana Babincová
tel: +421 44 4322005

riaditel@kniznicark.sk  


prízemie
ODDELENIE NÁUČNEJ LITERATÚRY 

úsek knižničných služieb
Mgr. Oľga Kmeťová

úsek MVS
Eva Foltinová

úsek knižničných fondov
Magdaléna Hrčková

tel: +421 917 714060
naucne@kniznicark.sk  


1. poschodie 
ODDELENIE BELETRIE PRE DOSPELÝCH
ODDELENIE PRE DETI  

Mgr. Jana Mikulková

Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Katarína Gorná

tel: +421 44 4322005
beletria@kniznicark.sk 

Administratíva:
Stela Šoltísová  


POBOČKY

Pobočka SNP, Bystrická 2 
Katarína Šporerová 

+42144 4353170
snp@kniznicark.sk 
streda, štvrtok, piatok     
  9:00 - 11:00
13:00 - 16:00

ZŠ Černová 
Katarína Šporerová 

snp@kniznicark.sk 
do 31.8. 2020  ZATVORENÉ 

ZŠ Sládkovičova

Katarína Šporerová
snp@kniznicark.sk 
do 31.8.2020  ZATVORENÉ 

KD Biely Potok 
Mgr. Mária Lesáková 

beletria@kniznicark.sk  
do 31.8.2020  ZATVORENÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA: 
Momentálne neevidujeme voľné pracovné miesto. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, spolu so súhlasom uchádzača so spracúvaním osobných údajov a s uchovaním životopisu prosíme zasielajte na adresu: Podhora 33, 034 01 Ružomberok.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzačov ozamestnanie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi