OTVÁRACÍ ČAS /KONTAKTY

 


OTVORENÉ:    

PONDELOK           
10.00 h -
17.00 h 

UTOROK - PIATOK 
8.30 h - 17.00 h  

Prestávka na dezinfekciu:   11.30 h - 12.30 h

 


KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33
034 01 Ružomberok
IČO
: 00355798

DIČ: 202058971
SK63 0900 0000 0000 5672 9028

mail: info@kniznicark.sk
tel.: +421 44 4322005 - odd. beletrie
tel.: +421 917 714060 - odd. náučnej literatúry 

riaditeľka
Ing. Tatiana Babincová
tel: +421 44 4322005

riaditel@kniznicark.sk  


PRÍZEMIE 
ODDELENIE NÁUČNEJ LITERATÚRY 

úsek knižničných služieb
Mgr. Oľga Kmeťová

úsek MVS
Eva Foltinová

úsek knižničných fondov
Magdaléna Hrčková

tel: +421 917 714060
naucne@kniznicark.sk  


1. POSCHODIE
ODDELENIE BELETRIE PRE DOSPELÝCH
ODDELENIE PRE DETI  

Mgr. Jana Mikulková

Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Katarína Gorná

tel: +421 44 4322005
beletria@kniznicark.sk 

Administratíva:
Stela Šoltísová  


POBOČKY:

Pobočka SNP, Bystrická 2 
Katarína Šporerová 

+42144 4353170
snp@kniznicark.sk 
STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK    9.00 h - 17.00 h
prestávka na dezinfekciu  12.00 h - 13.00 h 

KD Biely Potok 
Mgr. Mária Lesáková 
beletria@kniznicark.sk  
dočasne ZATVORENÉ

ZŠ Černová 
Katarína Šporerová 

snp@kniznicark.sk 
dočasne ZATVORENÉ

ZŠ Sládkovičova

Katarína Šporerová
snp@kniznicark.sk 
dočasne ZATVORENÉ

 

Knižnica si vyhradzuje právo úpravy výpožičného času, spravidla počas prázdnin, sviatkov a výnimočných situácií.


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA: 
Momentálne neevidujeme voľné pracovné miesto. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, spolu so súhlasom uchádzača so spracúvaním osobných údajov a s uchovaním životopisu prosíme zasielajte na adresu: Podhora 33, 034 01 Ružomberok.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzačov ozamestnanie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi