info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Od prameňa Gangy po indický Tibet

India patrí medzi najvďačnejšie ciele výprav. Drvivá väčšina z miliardy a štvrť miestneho obyvateľstva sa správa s prirodzenou úctou a s veľkou toleranciou k cudzincom. Podobne ako je indická civilizácia, jedna z najstarších na svete, spoločnosť nábožensky, etnicky a sociálne pestrá, tak aj jej príroda má nespočetné množstvo tvárí. Na severe krajiny si nepodávajú ruky iba najvyššie horstvá – Himaláje a Karakorum – ale aj viery. Vznikli tu štyri svetové náboženstvá – hundizmus, budhizmus, džinizmus a mladý sikhizmus a udomácnili sa východní kresťania, katolíci, protestanti, zoroastrijci, moslimovia a ďalší.

Letný monzún prekvapil obyvateľov a návštevníkov severnej Indie. Nečakane prevalil cez hlavný himalájsky hrebeň a zničil údolia, cesty, domy a stovky ľudských životov vo večne suchom Ladakhu. Niekto sa do indického Tibetu nedostal, iný odtiaľ nemohol pohnúť, tretí zaplatil tým najvzácnejším... Mimo tradičných komerčných trás, po ktorých prúdia karavány vezúce na preťažených koňoch a somároch všetko od výmyslov sveta pre pohodlných dovolenkárov, existuje množstvo dolín a vrcholov, ktoré čakajú na expedičných turistov, ktorí si obľúbili slobodu, tvorivosť, samostatnosť a schopnosť prežiť mimo skleníku civilizácie.

Prednášateľ kráčal vedľa pútnikov smerujúcich ku kolíske posvätnej Gangy, ktorá vyteká ľadovca v monzúnovom Garhvali, navštívil českú Slnečnú školu, ktorú pred štyrmi rokmi českí nadšenci svojpomocne postavili podľa projektu diplomovej práce vo výške 4 200 m n. m. v dedinke Kargjak, vzdialenej na päť dní tvrdej chôdze od dopravných tepien a kam chodia aj doposiaľ učiť. Utekal pred povodňami zo Zanskaru. Strávil niekoľko dní s Dalajlámom XIV., ktorý len čo smrtonosná voda začala klesať, navštevoval postihnuté oblasti a dodával sily. Zamýšľa sa nad tým, prečo vie tento nesporne charizmatický muž osloviť aj inak zmýšľajúcich a do akej mieri sa jeho obraz, vytvorený západnými médiami, zhoduje so skutočnosťou...

Svetozár Krno
OD PRAMEŇA GANGY PO INDICKÝ TIBET
dňa 20. 3. 2019  (streda) o 16.30 hod.
Podhora 33, odd. beletrie  

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
od_pramea_g...

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.  vedie Katedru politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre. Je autorom literatúry faktu
(http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/svetozar-krno) a vydavateľom cestopisnej literatúry. Svoje zážitky a postrehy z expedícií zachytil v dvanástich esejistických cestopisných knihách a stovke reportáží, v ktorých na základe vlastných zážitkov a veľkého množstva načítanej vedeckej a umeleckej literatúry hovorí nielen o svete vzdialenom, ale aj o tom našom.
Patrí k priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky (http://www.outdoorfilmy.sk/clanky/svetozar-krno-priekopnik-slovenskej-expedicnej-turistiky/ a
https://www.dobrodruh.sk/clanok/sveto-krno-cestovanie-mi-pripomina-vino-treba-si-ho-vychutnat-nie-pit-na-ex 
Okrem dosiaľ u nás iba raz zopakovanej dvetisíckilometrovej hrebeňovky Karpát absolvoval podobné podujatia v balkánskej, jadranskej, východoalpskej, pyrenejskej, apeninskej, islandskej, korzickej, zakarpatskej a krymskej horskej sústave. Pôsobil aj na Kolskom polostrove, v Chibinách a Lovozerských tundrách, v Karélii, Polárnom a Pripolárnom Urale, južnom Nórsku, švédskom Laponsku, na Kryme, v grécko-macedónskych horách, Čiernej hore, na sopkách Réunionu, Mauríciu, Tenerife a Madeire, v Centrálnom, Východnom a Malom Kaukaze, Arménskej vysočine, tadžických Fanských vrchoch, kazašskom a kirgizskom Ťan-šane, Pamíro-Alaji, indických, nepálskych a čínskych Himalájach, japonských Alpách, kórejských národných parkoch, sibírskom Altaji, Východnom Sajane, Chamar-Dabane, Bajkalskom masíve, Kodare, Udokane, Sichote-Aline, povodí Ussuri, Mongolsku, na Sachaline, Kamčatke, a v ďalších horách Eurázie. Väčšinou išlo o slovenský, resp. cudzinecký prvoprechod a prvovýstup.
Od roku 1987 organizuje každoročne medzinárodný horský festival venovaný propagácií expedícií uskutočnených v posledných nedotknutých a málo dotknutých oblastiach sveta. Propaguje horské nekomerčné a nekonzumentské expedície, ktoré sú prínosom zo športového aj poznávacieho hľadiska.

Esejistické cestopisy:

 1. Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín. Bratislava: Karpaty-Infopress 2001, 160 s.
 2. Od kaukazských ľadovcov po slnečný Tadžikistan. Bratislava: Karpaty-Infopress 2003, 160 s.
 3. Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány. Bratislava: Karpaty-Infopress 2007, 152 s.
 4. Od brehov Issyk-kulu po Pamír. Bratislava: Karpaty-Infopress 2009, 160 s.
 5. Ak je na zemi raj, Gruzínske kapitoly. Bratislava: Karpaty-Infopress 2002, 160 s (spolu s otcom, Milošom Krnom)
 6. Zo sibírskeho Tibetu ku kolíske Džingischána. Bratislava: Karpaty-Infopress 2011, 184 s.
 7. Od prameňa Gangy po indický Tibet. Bratislava: Karpaty-Infopress 2013, 160 s.
 8. Monzúnový Sečuán a čínsky sever. Bratislava: Karpaty-Infopress 2015, 176 s.
 9. Nepál v monzúnovom šate. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 160 s.
 10. Cestou necestnou za polárnym slnkom. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 176 s.
 11. Od Atlantického oceánu po Egejské more. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 176 s.
 12. Zo slnečného Balkánu do srdca Európy. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 176 s.
 13. Farby, ľudia a báje južného Kaukazu. Bratislava: Karpaty-Infopress 2018, 200 s.

 

 Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies