Objednanie odloženia

 

Môžete si objednať odloženie dostupnej knihy, telefonicky, mailom alebo po prihlásení do čitateľského konta (čierny rámik vpravo hore).  
Služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka (0,50 € / titul), v období 2. - 15. 11. 2020 je bez poplatku.

katalg_1

 

Objednať odloženie je možné len pri dostupných knihách (zeleným).
Rozkliknite si titul knihy a zrolujte úplne dole:

 

 katalg_2

 

POZOR! Objednávajte len knihy z hlavnej pobočky Podhora 33, t.j. tituly označené  
znakom "K dispozícii", na oddeleniach:

B- Beletria
M, Mn - oddelenie pre deti a mládež
ONL - odd. náučnej literatúry

Na pobočkách SNP, Černová, Biely Potok a Sládkovičova túto službu neposkytujeme.

obj._odlo.3

Kliknite na Objednať odloženie a potvrďte. Objednávka je platná 48 hod.

katalg_4

Ihneď po realizácii príkazu Objednať odloženie zašleme potvrdzovací mail,
kniha je na najbližších 48 hodín  odložená len pre Vás.

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi