Najúžasnejšie vedecké fakty

 

DUŠAN VALENT - vedecký publicista, propagátor vedy a kritického myslenia. 

Témy prednášok: 

štvrtok 24. 9. 2020
  9:00   Zvieracie kuriozity  
10:00   Najúžasnejšie vedecké fakty  

piatok  25. 9. 2020  
  9:00   Megastavby praveku  
10:00   Zvieracie kuriozity  

Podhora 33, odd. pre deti a mládež

POZOR: Z kapacitných dôvodov sú všetky termíny obsadené pre študentov miestnych škôl.

snmka_september_2020

DUŠAN VALENT - vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodoveckej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2007 sa venuje vedeckej publicistike a od roku 2010 o prírodných vedách pravidelne prednáša. Cestou prednášok pre deti a mládež podnecuje záujem o vedu, svet okolo nás a poukazuje na potrebu viesť deti a mladých ku kritickému mysleniu. Predstavuje témy z oblastí geológie, paleontológie, astronómie. Zaoberá sa  aj vplyvom a nástrahami digitálnych technológií a virtuálnej reality na vývoj detí.

Ako redaktor publikuje svoje články na weboch zive.sk, historyWeb.sk a aktuality.sk.  Je aktívnym autorom magazínu In Vivo (invivomagazin.sk), ktorý sa „ snaží budovať záujem o prírodu, porozumenie vede, vedeckú gramotnosť a kritické myslenie. Na svojich stránkach postupne zhromažďuje články na rôzne, predovšetkým prírodovedné témy. Tie sa na jednej strane snažia sa ukázať, že realita je fascinujúcejšia zaujímavejšia než akékoľvek výmysly. Na strane druhej, poukazujú na rozšírené mylné predstavy a tvrdenia, pre ktoré napriek ich popularite niet presvedčivých dôkazov.“ 

Dušan Valent je autorom e-knihyÚžasné fakty: Príšery z praveku“, spoluautorom kníhPrečo ľudia veria nezmyslom?“ (Premedia 2019) a „História pre zaneprázdnených“ (Premedia 2019). Autor publikácie77 záhad, na ktoré poznáme odpoveď“ (2014, špeciálne číslo magazínu Zázračný svet), je i spoluautorom relácie „Fosílny svet“ v Slovenskom rozhlase. Žije v obci Rimavská Píla v okrese Tisovec.

Články Dušana Valenta nájdete na:
https://autor.aktuality.sk/dusan-valent/

Zdroje: www. invivomagazin.sk , Facebook Dušana Valenta

 

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.  
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.   

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi