MVS - medziknižničná výpožičná služba

 

Ak požívateľ požiada o dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, knižnica sprostredkuje jeho požičanie prostredníctvom MVS. Za každú vybavenú požiadavku sa vyberá poplatok v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb.

Služba  je poskytovaná  aktívnym čitateľom knižnice, t.j. tým, ktorí majú uhradené splatné členské.

O poskytnutie služby možno požiadať osobne na oddelení náučnej literatúry na prízemí budovy hlavnej  knižnice  alebo prostredníctvom mailu na adresu knižnice: naucne@kniznicark.sk

 

Pri objednávke je potrebné zadať údaje: 

Ak ide o knižný dokument:

  1. autor
  2. názov dokumentu
  3. vydavateľstvo
  4. rok vydania

Knižný dokument si čitateľ vyzdvihne v priestoroch knižnice po výzve  mailom a uhradení poplatku. 

 

Ak ide o časopis alebo iné periodikum:

  1. autor
  2. názov článku
  3. názov časopisu
  4. ročník, resp. rok vydania, číslo, aktuálne strany

Xeroxy článkov preposielame mailom, resp. podľa dodacích podmienok stanovených poskytujúcou knižnicou. Cena za poskytnutú službu je stanovená podľa platného cenníka poskytujúcej knižnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi