Ľudová kultúra Liptova

Prednáška jednej  z najznámejších etnologičiek a etnografiek Slovenska.

PhDr. Iveta Zuskinová (1950) -  dlhodobo  mapuje Liptov na pozadí skutočných príbehov a fotografii. Dlhoročná riaditeľka Liptovského múzea, zakladateľka  OZ Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny, autorka množstva vzdelávacích a kultúrnovýchovných projektov a výstav (Ovčiarske múzeum, Valaská gajdošská škola,  Pastierske betlehemy). Znalkyňa tradičného spôsobu života a kultúry ľudí Liptova, prezentujúca sa  bohatou odbornou, publikačnou a organizátorskou činnosťou. Popri spracovaní iných odborných tém sa venuje problematike ľudovej kulinárie, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou prezentácie kultúrneho regiónu. Žije v Liptovskom Hrádku.

Výber z diela:

1998      Kuchyňa starých materí z Liptova (2. vyd. 2013, 3. vyd. 2019) 
1999      Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove
2001      Ľudový nábytok a bývanie v Liptove
2008      Skanzeny – kultúrne krásy Slovenska 
2008      Ľudová modrotlač v Liptove
2012      Paličkovaná čipka v Liptove    
2012      Kuchyňa liptovských gazdiniek
2014      Liptov v ľudovej kultúre 
2017      Črpáky tradičné a súčasné
2019      Liptovská paličkovaná čipka tradície a inšpirácie
2019      Liptov: ovčiarstvo v Liptove
2019      Liptov: ľudové umenie

Iveta Zuskinová
ĽUDOVÁ KULTÚRA LIPTOVA
dňa 14. 3. 2019  (štvrtok) o 16.30 hod.
Podhora 33, odd. beletrie

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
udov_kultra

 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi