ĽUDÁCKA PREVÝCHOVA s Marínou Zavackou

Svedectvo Márie Janšákovej z roku 1939 Cela číslo 20 vychádza znovu, po vyše sedemdesiatich rokoch, doplnené o poučEný komentár  historičky Maríny Zavackej.  Odráža nielen dobu, ale najmä nezlomnosť ducha politickej väzenky, ktorej dôvod zaistenia  nepoznal ani sám policajný vyšetrovateľ...

MARÍNA ZAVACKÁ
Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20
19. 9. 2019 ( štvrtok) o 16,30 hod
Podhora 33, oddelenie beletrie na poschodí


plagt

  3303580_625x
MARÍNA ZAVACKÁ – historička, vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, absolventka štúdia histórie a filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave a moderných dejín na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít v nedemokratických režimoch v 20. storočí. K príbuzným témam vedie výberové kurzy na katedrách histórie a rusistiky a východoeurópskych štúdií FiFUK. Je autorkou monografií Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956—1962: Teórie, politické smernice a spoločenská prax (2005), Ľudácka prevýchova : Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20.  (2018) a radu ďalších vedeckých textov. V posledných rokoch sa sústreďuje na výskum kontinuít politických a spoločenských elít, komparácii režimovej indoktrinácie detí a mládeže a fenoménu dôvery v politickom a spoločenskom živote. Je tiež držiteľkou prémie Literárneho fondu za odborný preklad, preložila napríklad knihu bratov Roja a Žoresa Medvedevových Neznámy Stalin, Komunizmus od Richarda Pipesa a Hitler a Holokaust od Roberta Wistricha. V rokoch 2007-2014 písala pravidelné mesačné historické stĺpčeky pre denník Pravda. 

Publikácia Ľudácka prevýchova : Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20 je vlastne knihou v knihe. Pani Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň roku 1939 sa však – zrejme na výstrahu manželovi aj ďalším demokratom a demokratkám – ocitla na samotke v ilavskej pevnosti. Po prepustení z koncentračného tábora pre oponentov ľudáckeho režimu sa nesmela s nikým stýkať a nikam chodiť, rozhodla sa preto z traumatizujúcej skúsenosti „vypísať“. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý po prvý raz vyšiel hneď po oslobodení, no po nástupe komunistov k moci bol z verejnej pozornosti rýchlo vytlačený. Pôvodný zámer sprístupniť ho len v novom vydaní historička Marína Zavacká postupne prehodnotila. Uvedomila si, že Mária Janšáková smerovala svoj text k čitateľom, ktorí zažili rovnakú dobu a nemusela im mnohé vysvetľovať. Na druhej strane dnes zasa máme archívne dokumenty, ku ktorým ona nemala prístup. A možno využiť aj ďalšie spomienky, ktoré zanechal napríklad jej spoluväzeň, spisovateľ Elo Šándor, autor Sváka Ragana. Namiesto úvodu tak k pôvodným spomienkam vznikla paralelná kniha o tom, ako ľudácky režim fungoval a ako jeho nástup zmenil život takým ľuďom, ako boli Janšákovci.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí boli vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Instagram

O čítaní


Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi