LIEK NA ŠIKANU

Koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s  Mestskou knižnicou Ružomberok a Súkromným  centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention (SCPPPaP)  ponúka  preventívnu aktivitu:

LIEK NA ŠIKANU
Séria interaktívnych zážitkových čítaní  pre deti a mládež,  zameraná na problémy so správaním u detí školského veku. Poslaním preventívnej aktivity je rozvoj sociálnych zručností, poukázanie na nutnosť vzájomnej tolerancie a empatie v detskom kolektíve,  s cieľom pomenovať prípadné problematické situácie  a  navrhnúť možnosti ich zdieľania a riešenia.  Ak deti dokážu o problémoch hovoriť, vždy sa nájde LIEK...

  • miesto: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, odd. pre deti a mládež na poschodí
  • lektori: Mgr. Linda Zuzáková, SCPPPaP Nosko Health Prevention Mgr. Mária Lesáková, Mestská knižnica Ružomberok
  • počet detí a dĺžka podujatia: jedna trieda, jedna vyučovacia hodina (45 - 60 minút)
  • preventívna aktivita prebieha formou jednorazového podujatia v pondelok predpoludním, termín podľa dohody, počas  októbra 2019 až júna 2020
  • nahlasovanie termínu podujatia: telefonicky, prostredníctvom koordinátorky ochrany detí pred násilím

Kontakt: Ing. Dagmar Stachová, č.t. +421 918 784 781, koordinátorka ochrany detí pred násilím ÚPSVaR

Témy čítaní (anotácie):

Škola za rohom / Roman Brat - odporúčané pre deti 6-8 rokov
Niektorí budúci prváčikovia sa na školu tešia, mnohí sa zas boja, ale Šuško - ten veru nie! Školu má hneď za rohom, ale každý deň do nej šprintuje,  rieši radosti ale i starosti...  Gogo je deviatak a najväčší zloduch na škole. Keď Šuško odhalí jeho krádež mobilu, napäto očakáva tvrdú odvetu...  Príbeh odhaľujúci čistú detskú dušu bez zbytočného mentorovania bol i vďaka ilustráciám Miroslava Regitku označený za jednu z najkrajších detských kníh roku 2011.

SKUTOČNÝ KAMARÁT / Sanja Prengl - odporúčané pre deti 8-10 rokov
Je prirodzené, že ten, kto je šikanovaný, pociťuje strach zo strany agresora. Hlavný hrdina Oliver sa rád hrá na rôznych superhrdinov. Keď v parku vidí, ako partia starších chlapcov šikanuje jeho spolužiaka, často si predstavuje, ako by ho ochránil... Až raz sa odhodlá a udalosti v parku tajne nahrá na mobil, dokonca  sa i kamaráta zastane, pokiaľ neprídu dospelí. Príbeh poskytuje príležitosť  čitateľovi posúdiť, či Oliver konal správne. Neriskoval príliš, keď sa sám pustil do bitky? Je dobré požiadať o pomoc tých, ktorým dôverujeme? Kniha je doplnená úžasnými ilustráciami slovinskej ilustrátorky Majy Lubi.

VIVALDI / Helge Torvund - odporúčané pre deti 10-12 rokov
Kniha oceňovaného nórskeho poeta Helge Torvunda je o šikane. O šikane skrytej, nenápadnej v podobe ignorácie. O dôležitosti všímať si s voje okolie, o odvahe zasiahnuť, ak konanie iných nepovažujeme za správne. Hlavná hrdinka Tyra je utiahnutá, no má bohatý vnútorný svet, jej jedinými priateľmi sú hudba, kreslenie a malý kocúrik.  Keď je Tyra  v škole, nerozpráva. Ostatní na ňu zazerajú, šepkajú si o nej... Našťastie sa nájde niekto, komu nie je ľahostajné, čo sa Tyre deje... Bude však raz všetko v poriadku? 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Instagram

O čítaní


Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi