Leto u Hýroša - MICHAL HVORECKÝ

 

MICHAL HVORECKÝ 
rozhovory 

moderátorka: Iveta Kloptová      
štvrtok, 1. júla  17:00, park Š. N. Hýroša 


MICHAL HVORECKÝ  (*1976,  Bratislava) 
„Baví ma pracovať s rečou a jazykom, objavovať slová a vety, sporiť sa o významy, hľadať pointy.“

Vyštudoval estetiku. Píše poviedky, romány a publicistiku. Prekladá z nemeckého jazyka. Viaceré jeho knihy vyšli aj v cudzích jazykoch. Venuje sa aj tvorbe pre deti (Bratislava – čarovná metropola). Kniha Maliar a chlapec sa odohráva v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Novela Wilsonov bola sfilmovaná, niektoré prózy adaptované pre divadlo či rádio. Pracuje v bratislavskom Goetheho inštitúte. Tvorbu začal poviedkami, nasledovali romány a komentáre pre noviny aj internet. V novej zbierke Čierny lev sa vrátil k poviedkam. Zmenili sa síce problémy spoločnosti, ale nezmenený ostal autorov úprimný záujem o ne a o ich stvárnenie do literárnej podoby. U Hvoreckého je kľúčovým slovom príbeh
Najznámejšie diela:
Silný pocit čistoty,  Lovci & zberači, Plyš, Dunaj v Amerike, Spamäti, Trol a Tahiti.

K dispozícii knihy na predaj za priaznivú cenu.

kl2021_fb_loga

Podujatie je súčasťou mestského letného kultúrneho festivalu Leto u Hýroša, program TU

Prosíme, na podujatie sa prihláste cez FB alebo na mailovej adrese info@kniznicark.sk., príp. nám priamo na podujatí poskytnite kontakt na Vás. Vaše údaje budeme v zmysle aktuálnych opatrení uchovávať po dobu 14 dní od uskutočnenia podujatia. Počas podujatia používajte rúška, informujte nás, pokiaľ by sa u vás prejavili príznaky akútneho ochorenia. 
V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie uskutoční v priestoroch Mestskej knižnice Ružomberok, Podhora 33 na 1. poschodí. 


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.   

foto autora: Martina Z. Šimkovičová 


Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi