Leto u Hýroša - IVETA ZUSKINOVÁ


IVETA ZUSKINOVÁ 
rozhovory   

moderátor: Rastislav Molda  
štvrtok, 8. júla  17:00, park Š. N. Hýroša 

Predstavíme Vám najnovšiu publikáciu etnologičky Ivety Zuskinovej Liptov - rodinné a kalendárne obyčaje na Slovensku, dozviete sa veľa o ovčiarstve na Liptove, priblížime Vám systém fungovania múzeí na Liptove.


IVETA ZUSKINOVÁ 
(*1950, Nižná Boca)  

„Väčšina jej publikácií predstavuje vzácnu formu skĺbenia odborných poznatkov a schopnosti podať ich popularizačnou formou tak, aby boli hodnoverným zdrojom informácií smerom do odbornej sféry, pomôckou pre učiteľov a osvetových pracovníkov a zároveň aj pútavým čítaním pre každého, kto sa zaujíma o tradičnú kultúru a spôsob života na Slovensku.“

Etnologička a etnografka, publicistka.
Znalkyňa tradičného spôsobu života a kultúry ľudí Liptova, prezentujúca sa  bohatou odbornou, výskumnou, publikačnou a organizátorskou činnosťou. Celý život  mapuje Liptov na základe vlastných terénnych  a archívnych výskumov. Dlhoročná riaditeľka Liptovského múzea, ktorá sa významne podieľala na budovaní Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Zakladateľka  a predsedníčka predstavenstva Spoločnosti priateľov Múzea Liptovskej dediny, autorka množstva vzdelávacích a kultúrnovýchovných projektov a výstav, venuje sa problematike ľudovej kulinárie. Vybudovala Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku ako odbornú múzejnú inštitúciu a pre jeho potreby realizovala rekonštrukciu historickej budovy bývalého Soľného a Komorského úradu.  Je tiež zakladateľkou Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku, ktorého zbierkový fond prezentuje vo významných slovenských i zahraničných múzejných inštitúciách.  Od roku 1998 sa venuje publikačnej a vydavateľskej činnosti. Po menších tematických publikáciách o ľudovej kultúre píše a vydáva od roku  2014 veľkoformátové  monografie ľudovej kultúry Liptova. V minulom roku vydala svoje prvé dielo mapujúce  nadregionálnu problematiku pastierskej kultúry  Ovčiari na Slovensku.  Žije v Liptovskom Hrádku.

Najznámejšie publikácie:
Kuchyňa starých materí z Liptova, Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove, Ľudový nábytok a bývanie v Liptove, Skanzeny – kultúrne krásy Slovenska, Ľudová modrotlač v Liptove, Paličkovaná čipka v Liptove, Kuchyňa liptovských gazdiniek, Liptov v ľudovej kultúre, Črpáky tradičné a súčasné, Liptov: ovčiarstvo v Liptove, Liptov: ľudové umenie,  Ovčiari na Slovensku. 
Najnovšou publikáciou je Liptov - rodinné a kalendárne obyčaje na Slovensku.

 kl2021_fb_loga

Podujatie je súčasťou mestského letného kultúrneho festivalu Leto u Hýroša, program TU

Prosíme, na podujatie sa prihláste cez FB alebo na mailovej adrese info@kniznicark.sk., príp. nám priamo na podujatí poskytnite kontakt na Vás. Vaše údaje budeme v zmysle aktuálnych opatrení uchovávať po dobu 14 dní od uskutočnenia podujatia. Počas podujatia používajte rúška, informujte nás, pokiaľ by sa u vás prejavili príznaky akútneho ochorenia. 
V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie uskutoční v priestoroch Mestskej knižnice Ružomberok, Podhora 33 na 1. poschodí. 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.   

foto autorky: Ľubica Stančíková
  

Zdroje: 
Výnimoční ľudia z Liptova - Iveta Zuskinová - YouTube 
Bačovia boli elitou. A dnes? - Fenomén - Žurnál - Pravda.sk
Štedrovečerné stoly boli plné a pestré. Ale jedlo sa z nich striedmo | Konzervatívny denník (postoj.sk)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi