Leto u Hýroša - ANTON HRUBOŇ


ANTON HRUBOŇ      
rozhovory 
moderátor: Rastislav Molda  
štvrtok, 15. júla  17:00, park Š. N. Hýroša     

 

doc. PhDr. ANTON HRUBOŇ, PhD.  (* 1989, Nitra)      
„Zomreli režimy, nie idey.“    

Historik, pedagóg.
Vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doktorandské štúdium absolvoval v odbore slovenské dejiny. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako odborný asistent na Katedre európskych kultúrnych štúdií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, od septembra 2020 pracuje ako docent pre odbor politické vedy na Katedre bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.
Zaoberá sa politickými dejinami Slovenska a strednej Európy v 20. storočí. V širšom európskom kontexte skúma fašistické, národné socialistické a nacionalistické organizácie, prostredníctvom komparatívnych štúdií sleduje vývoj európskych fašistických hnutí na Slovensku a v Európe, zaoberá sa ich ideológiou, politickou propagandou, politickou kultúrou, jazykom a semiotikou. Zaujímajú ho aj vybrané problémy menšín a národnostných konfliktov, etnické a náboženské konflikty v priestore strednej Európy a Balkánu.
Publikoval približne 70 vedeckých štúdií, desiatky článkov a 11 knižných publikácií vydaných na Slovensku a v zahraničí, výsledky svojich výskumov prezentoval na množstve konferencií a odborných podujatí. Jeho práce sú citované doma i v zahraničí. Absolvoval vedecké pobyty na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Slovenskom historickom ústave v Ríme, viacerých vedeckovýskumných a historicko-vedných inštitúciách v Mníchove, Viedni a Paríži, prednášal na univerzitách a akademických inštitúciách v Prahe, Ostrave, Ústí nad Labem, Koperi, Novom Sade a Bologni. Je držiteľom ceny rektorky UMB za publikačnú, vedecko-výskumnú a vedecko–organizátorskú činnosť.

Prehľad niektorých publikácií:
Partizáni a Slovensko, Prinavrátené Komárno, Za slovenský štát, za Novú Európu!, Cesty nemeckej kultúry v toku storočí, Vojenská nemocnica v Ružomberku na historických pohľadniciach, Náš Ružomberok na historických pohľadniciach, Alexander Mach: Radikál z povolania, Ľudácka čítanka: Sila propagandy, propaganda sily, NACIonaliZMY V NÁS: Eseje o živej minulosti, Fašizmus náš slovenský (vyjde v septembri)

 kl2021_fb_loga

Podujatie je súčasťou mestského letného kultúrneho festivalu Leto u Hýroša, program TU

Prosíme, v zmysle opatrení sa na podujatie prihláste cez FB alebo na mailovej adrese beletria@kniznicark.sk, príp. nám priamo na podujatí poskytnite kontakt na Vás. Údaje budeme v zmysle aktuálnych opatrení uchovávať po dobu 14 dní od uskutočnenia podujatia. Počas podujatia používajte rúška, informujte nás, pokiaľ by sa u vás prejavili príznaky akútneho ochorenia. 

V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie uskutoční v priestoroch Mestskej knižnice Ružomberok, Podhora 33 na 1. poschodí. 
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.   

foto: autor 

Zdroje: 
Anton Hruboň: Slovenský fašizmus a neofašizmus - Pokus o nový konsenzus (8. apríl 2021) - YouTube 
Anton Hruboň – Denník N (dennikn.sk) 
Keby bolo na mne, tak by si visel, povedal mu spoluväzeň Husák. Príbeh fašistu Šaňa Macha – Denník N (dennikn.sk) 
Anton Hruboň: Ľudácka čítanka ~ premedia

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi