KULTÚRNE POUKAZY 2019 uplatnite do 19.11.2019

žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

uplatnite si možnosť jednorazového skrátenia doby registrácie, aby bol dodržaný termín použitia vašich KULTÚRNYCH POUKAZOV 2019
do 19.11.2019
V zmysle Cenníka poplatkov je výška členského:
deti do 15 rokov 2,- €, študenti 3,- €, dospelí 4,- €. 

Vaša knižnica
Viac info na https://www.kulturnepoukazy.sk/kp19/

kultrne_poukazy

 

 

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi