Kontakty

Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33
034 01 Ružomberok
IČO
: 00355798

DIČ: 202058971
SK63 0900 0000 0000 5672 9028

mail: info@kniznicark.sk
tel.: +421 44 4322005 - odd. beletrie
tel.: +421 917 714060 - odd. náučnej literatúry 

pondelok           10.00 - 17.00 
utorok - piatok    8.00 - 17.00

Nájdete nás: 
https://www.google.sk/maps/place/Mestská+knižnica/@49.0818287,

Riaditeľka
Ing. Tatiana Babincová
tel: +421 44 4322005

riaditel@kniznicark.sk  

prízemie
ODDELENIE NÁUČNEJ LITERATÚRY 

úsek knižničných služieb
Mgr. Oľga Kmeťová

úsek MVS
Eva Foltinová

úsek knižničných fondov
Magdaléna Hrčková

tel: +421 917 714060
naucne@kniznicark.sk  

1. poschodie 
ODDELENIE BELETRIE PRE DOSPELÝCH, ODDELENIE PRE DETI  

Mgr. Jana Mikulková

Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Katarína Gorná

tel: +421 44 4322005
beletria@kniznicark.sk 

Administratíva, ekonomika:
Stela Šoltísová  

POBOČKY

Pobočka SNP, Bystrická 2 
Katarína Šporerová 

+42144 4353170
snp@kniznicark.sk 
streda, štvrtok, piatok    9.00 - 17.00 
obedňajšia prestávka   12.00 - 12.30 

ZŠ Černová 
Katarína Šporerová 

snp@kniznicark.sk 
pondelok  12.00 - 16.00 

ZŠ Sládkovičova

Katarína Šporerová
snp@kniznicark.sk
utorok   8.00 - 16.00 

KD Biely Potok 
Mgr. Mária Lesáková 

beletria@kniznicark.sk  
streda    12.00 - 16.00


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA: 
Momentálne neevidujeme voľné pracovné miesto. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, spolu so súhlasom uchádzača so spracúvaním osobných údajov a s uchovaním životopisu prosíme zasielajte na adresu: Podhora 33, 034 01 Ružomberok.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzačov ozamestnanie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi