Mestská knižnica Ružomberok

Podhora 1297/33, Ružomberok
info@kniznicark.sk

IČO: 00355798
DIČ: 2020589791
IBAN SK63 0900 0000 0000 5672 9028

Pondelok   10.00 -11.30 h, 12.30 - 17.00 h
Utorok až piatok   8.30 - 11.30 h, 12.30 - 17.00

Zobraziť polohu na mape

Riaditeľka
Ing. Tatiana Babincová
tel: +421 905 861 759
riaditel@kniznicark.sk  

Prízemie

Oddelenie náučnej literatúry
Úsek knižničných služieb
Mgr. Oľga Kmeťová

Úsek MVS
Eva Foltinová

Úsek knižničných fondov
Magdaléna Hrčková

+421 917 714 060
naucne@kniznicark.sk  

1. poschodie

Oddelenie beletrie pre dospelých
Oddelenie pre deti 

Mgr. Jana Mikulková
Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Katarína Gorná

+421 44 432 2005
beletria@kniznicark.sk

Pobočky

ZŠ Černová
Katarína Šporerová 
snp@kniznicark.sk 
Pondelok   14.00 - 16.00 h

ZŠ Sládkovičova
Katarína Šporerová
snp@kniznicark.sk 
Utorok  9.00 - 13.00 h

Pobočka SNP, Bystrická 2
Katarína Šporerová 
+421 44 435 3170
snp@kniznicark.sk 
Streda   9.00 - 12.00 h, 13.00 - 17.00 h

KD Biely Potok
Mgr. Mária Lesáková 
beletria@kniznicark.sk  
Štvrtok   12.00 - 16.00 h

Staršiu webovú stránku našej knižnice nájdete na adrese archiv.kniznicark.sk