Knižnica v novom

Prvý tohtoročný návštevník vošiel do knižnice vo štvrtok ráno presne podľa novoročnej tradície - muž, ktorý má príbytku priniesť šťastie. Po mesačnej prestávke to teda vyšlo. Posledné týždne roku 2019 bola hlavná knižnica na Podhore zo známych dôvodov - výmena knižných policových systémov - zatvorená. December i dni, ktoré mu predchádzali, boli pre knižnicu pomerne náročné, proces prerušenia výpožičných služieb, predĺženie aktuálnych výpožičiek, zasielanie oznamov  či harmonogram samotného priebehu sťahovania služieb bolo potrebné dôsledne dopredu naplánovať. Spolu s úpravou priestorov sme zmodernizovali i webovú stránku, vrátane predstavenia nového loga knižnice. Logo, ktorého tvorbu sme zverili mladému spolupracujúcemu grafikovi, vo formálnej nadväznosti na logo mesta upútava pozornosť na budovu, v ktorej knižnica sídli. Silueta jej secesného priečelia symbolicky zastrešuje kultúrno-vedomostné dedičstvo, ktoré knižnica ponúka širokému spektru návštevníkov.

Spomínaná výmena nábytku  sa týka celého 1. poschodia knižnice - oddelenia pre deti a  oddelenia pre dospelých. Už od prestavby budovy koncom 80. rokov tvoria obe oddelenia ucelený a otvorený priestor o výmere vyše 400 m2. Pôvodný architektonický návrh bol už vtedy veľmi úspešným a nadčasovým krokom, preto je dôležité zachovať všetky jeho funkcionalistické prvky. Pritom proces obnovy regálov v takom veľkom objeme vôbec nie je jednoduchý. V úvodnej etape počas prvých troch dní bolo potrebné desiatky tisícov kníh zviazať do pevných, abecedne a tematicky označených balíkov. Staré regály boli prostredníctvom sociálnej siete ponúknuté na odkúpenie, o odstránenie starej podlahovej krytiny a položenie nových kobercových štvorcov sa postarala košická špecializovaná firma. Ďakujeme novým priateľom knižnice z mestských aktivačných prác za vynosenie 110 nových regálov na poschodie. A potom už „len“ ukladanie kníh na svoje nové miesta.  Pokiaľ Vás zaujíma pohľad do zákulisia zatvorenej knižnice, nahliadnite do knižničnej FB stránky:)

Prečo práve v decembri? Prevažná časť prostriedkov určených do obnovy nábytku je financovaná z grantového systému Fondu na podporu umenia. Žiadosť o dotáciu sa  podarilo obhájiť v prvej polovici roku 2019, takže v lete bolo možné  začať s obstarávaním, v septembri bola uzatvorená zmluva o dielo so skúsenou ružomberskou nábytkárskou spoločnosťou a mohlo sa začať so zákazkovou výrobou.  Fond na projekt obnovy prispel sumou 16 tis. €, zvyšných 8 tis. € pochádza z príspevku mesta.

Výraznou zmenou nového priestoru knižnice je jeho presvetlenie kombináciou nábytkových prvkov smotanovej  a orechovej farby. Farebné odlíšenie regálov je pre knihovníka ale i pre návštevníka veľmi praktické - v rámci beletrie pre dospelých sme zoradili žánrovú literatúru do smotanovo bielych regálov. Ostatné tituly sú abecedne zoradené v  regáloch orechovej farby. Snahou bolo vytvoriť príjemný a útulný priestor v takmer obývačkovej atmosfére, preto bolo doplnených i viacero miest na sedenie. Nielen farebnou zmenou prešlo  detské oddelenie. V zadnej časti oddelenia sme vytvorili priestor pre teenagerov a ich fantasy. Pre najmenšie deti a ich rodičov bola v rámci oddelenia vytvorená samostatnú čitáreň,  vybavená knihami,  pomôckami a spoločenskými hrami. Ak čitatelia pri nákupe v Tescu pred pár mesiacmi zahlasovali práve za knižničnú Knihulienku, dnes vidia výsledok. Aj ich zásluhou sme vytvorili miesto, ktoré je o niečo príjemnejšie.

Miesto, kde máte chuť zotrvať a ZAČÍTAŤ  SA... 

viac na
https://kniznicark.sk/sk/galeria 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi