Juraj Červenák v knižnici

Juraj Červenák (*1974, Vyhne) pôsobí na slovenskej literárnej pôde nejeden rok. Absolvoval množstvo rozhovorov a debát o svojich knihách. Sám tvrdí, že s čitateľmi beseduje veľmi rád, avšak nerád na besedy cestuje: „Ocenil by som nejaký špeciálny portál, ktorý by ma v priebehu pár sekúnd preniesol k čitateľom a vzápätí znovu vrátil k rozpracovanému textu. Nie je jednoduché prerušiť prácu na knihe a opäť sa k nej vrátiť.  Aj keď niekedy si potrebujem vyčistiť hlavu. Potom si sám strihnem nejakú krátku poviedku a vzápätí sa vraciam k rozpísanému románu...“

snmka

Patrí k tým niekoľkým autorom na Slovensku, ktorých písanie živí. Prešiel rôznymi povolaniami - od člena strážnej služby až po vedúceho kina, či pracovníka na oddelení kultúry. Písal vždy, už na strednej škole vedel, kam chce smerovať. Knižne debutoval v roku 1993 a odvtedy vydal vyše tri desiatky kníh. Od roku 2005 je profesionálnym spisovateľom a publicistom, jeho knihy sú vydávané v slovenčine a češtine.

Presadil sa ako autor historickej fantasy so slovanskými motívmi (autorovou najobľúbenejšou fantasy knihou je Sapkowskeho Zaklínač). Žánrovo sa postupne posúval od mytologickej fantasy k historickému románu. S poviedkou z cyklu o Čiernom Roganovi vyhral v roku 1999 súťaž O najlepšiu fantasy a získal titul Nositeľ meča. Cyklus Černokňažník opisuje boje s Avarmi v 9. storočí a vytváranie prvých slovanských kniežactiev. Dvojdielny román Bivojspája motívy zo Starých povestí českých s reálnym časopriestorom na sklonku 7. storočia, príbeh Bohatiera sleduje osudy hrdinov ruských bylín. Samostatný román z doby bronzovej Sekera z bronzu, rúno zo zlata opisuje plavbu bájnych argonautov  po Dunaji až na územie dnešného Slovenska. Žánrový odklon od mytologickej fantasy viac k historickému románu je zjavný v epickej sérii o protitureckých vojnách Dobrodružstvá kapitána Báthoryho (Strážcovia Varadína, Brána Irkally, Diablova pevnosť, Železný polmesiac, Hradba západu). Červenák publikoval poviedky a novely v mnohých antológiách a v časopisoch: Fantázia, Pevnost či Ikarie. Anglický preklad poviedky Z posvätnej vody zrodená sa objavil na stránkach legendárneho magazínu Weird Tales. Je držiteľom viacerých žánrových ocenení vrátane Ceny Fantázie, Ceny za najlepšiu fantasy či Ceny Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za najlepšiu českú a slovenskú knihu roka (obdržal ju trikrát za romány Krvavý oheň, Biela veža a Diablova pevnosť). Sám si najviac cení uznanie vo forme Ceny Nadácie Egona Erwina Kischa v rámci klubu autorov literatúry faktu za román Diabol v zrkadle za najlepší český/slovenský historický román roku 2016. Je autorom zbierky poviedok Legendy zlatého mesta, obsahujúcej päť fantasy (či rozprávkových) poviedok z histórie Banskej Štiavnice, kde už roky žije.

Autorovým komerčne najúspešnejším dielom je cyklus dobových detektívok Kapitán Stein a notár Barbarič o vyšetrovaní zločinov za vlády Rudolfa II. na prelome 16. a 17. storočia. Zo série, ktorej šesťdielne filmové spracovanie možno čoskoro ponúkne česká televízia,  vyšli romány Mŕtvy na Pekelnom vrchu (príbeh sa odohráva v Banskej Štiavnici), Krv prvorodených (dejiskom je Praha), Ohnivé znamenie (Prešporok), Diabol v zrkadle (Viedeň), Vlk a dýka (hrad na hore Sitno) a Les prízrakov (mesto Trutnov a Krkonoše). V súčasnosti píše doteraz najtučnejší, 400 stranový diel Steina a Barbariča pod názvom Anjel v podsvetí, odohrávajúci sa v Plzni a jej podzemných chodbách, s pripravovaným dátumom vydania v roku 2020. 

S obálkami a propagáciou mu pomáhajú známi a kamaráti. Vlastne všetci tí, ktorí sa podieľajú na príprave jeho kníh do tlače, sú jeho blízki priatelia, naladení podobne ako on. Facebookový profil Juraja Červenáka odhaľuje mimoriadne vtipného človeka a je aj nástenkou jeho filmových odporúčaní a tipov. Ako sám hovorí, pri písaní sa snaží vedieť o čom píše:  „Je pravda, že sa snažím naštudovať si k téme tej ktorej knihy čo najviac a aj kvôli tomu otravujem rôznych odborníkov. Pre mňa je prirodzené, že sa pri písaní vlastne aj učím a ponáram sa do problematiky, v mojom prípade do istého historického obdobia. Rád čítam autorov, ktorí sú naozaj dôslední, prípadne píšu o veciach, ktorými zároveň aj žijú..., takže im prirodzene rozumejú a ich texty sú potom patrične presvedčivé... Ono, čitatelia nie sú hlúpi a zväčša nejaké nepresnosti odhalia a radi na ne poukážu. Mne sa to stáva tiež, hlavne keď sa v mojich textoch začne vŕtať historik. Zväčša to býva začiatok priateľstva a toho, že ho potom pri písaní ďalšej knihy otravujem s kopou otázok.“

Zdroje:
https://www.heroes.sk/juraj-cervenak-rozhovor/ 
https://kultura.sme.sk/c/22163140/rozhovor-juraj-cervenak.html www.wikipedia.sk 
Foto: www.cervenak

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi