info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

JANTÁROVÁ KOMNATA

V chaose posledných mesiacov a dní jedného z najväčších vojnových konfliktov ľudstva sa presúvali nielen milióny ľudí po všetkých kontinentoch, ale aj obrovské hodnoty rôzneho druhu. A niektoré z nich zmizli úplne v poslednej chvíli...

Milan Zacha Kučera
JANTÁROVÁ KOMNATA
utorok 22. 10. 2019   16:30
odd. beletrie

MILAN ZACHA KUČERA (1973, Olomouc) – povolaním manažér, pracuje ako kreatívny a marketingový riaditeľ dokumentárnej televízie. Autor literatúry faktu sa  bádaním, hľadaním pokladov  a historickými tajomstvami  zaoberá už od roku 1992. Je členom KPU Plzeň, najstaršieho bádateľského spolku v Čechách, členom rady KPUFO o.s. Niekoľko rokov sa aktívne sa angažoval  v komunite hľadačov pokladov s detektormi kovov. Je jediným zahraničným spolupracovníkom poľskej Sowiogorskej grupy poszukiwawczej, skupiny venujúcej sa so súhlasom poľských oficiálnych miest odhaleniu tajomstva Sovích hôr - betónového komplexu podzemných štôlní a chodieb postaveného hitlerovcami koncom druhej svetovej vojny v rámci tzv. programu Riese.  Spolupracuje  s poľskou  skupinou Stowarzyszenie RIESE, snažiacej sa  v oblasti Valbrzychu o vykopanie tajomstva posledného Hitlerovho hlavného stanu. 

Je držiteľom ceny E. E. Kischa za literatúry faktu pre rok 2013 za knihu Největší tajemství třetí říše. Publikácia podrobne dokumentuje terénne výskumy Sovích hôr a okolitého územia, približuje podzemné priestory zámku Ksiaž, tretieho najväčšieho zámku v Poľsku, podľa mnohých považovaného  za pripravované sídlo NSDAP v čase nacistickej nadvlády, zaoberá sa legendou nacistického  zlatého vlaku a tajnými zásielkami cenností nakradnutých nacistami počas vojny. „Bol som priamym účastníkom expedícií, ktoré v oblasti kopali a vŕtali, v snahe poodkryť tajomstvo účelu a zmysle týchto stavieb. Naše objavy boli dokumentované, ako v knihách, tak vo filmových dokumentoch,“ hovorí autor.
Najnovšie bádanie autora sa zaoberá osobou Ericha Kocha, gauleitera Východného Pruska a Ukrajiny, Hitlerovho obľúbenca, muža, ktorý si nechal svoj úrad - zmenšeninu sídla ríšskeho kancelára - obložiť jantárovými panelmi. Muža, ktorý na konci vojny zmizol a bol chytený až v roku 1949, kedy už boli tribunály súdiace nacistických zločincov rozpustené. Muža, ktorý lúpil umenie rovnako dravo ako Göring a muža, ktorý bol pánom Jantárovej komnaty ... Milan Zacha Kučera spracováva materiály poľských a ruských tajných služieb, hlásenia generálplukovníka Abakumova Stalinovi,  pri pátraní navštívime Himmlerove, Hitlerove a Göringove bunkre a pritom budeme dávať do súvislostí čriepky informácií o tom, kde mohla Jantárová komnata skončiť... 

snmka.[1]

zdroje: autor

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies