Grant FPU vo výške 3.000 €

 Fond na podporu umenia poskytol Mestskej knižnici Ružomberok prostriedky vo výške 3.000 € na nákup krásnej a odbornej  literatúry 

Tlačová správa z 10. 1. 2018 

fpu_logo1_modre_upraven

V priebehu druhej polovice roku 2017 sa nám podarilo v rámci grantového programu Fondu na podporu umenia získať finančné prostriedky vo výške 3.000 € na podporu realizácie projektu na zaobstaranie nových knižničných titulov. Cieľom projektu, ktorého názov znie KNIHOHORY, bolo rozšírenie knižničného fondu Mestskej knižnice Ružomberok nákupom pôvodnej i svetovej krásnej a odbornej literatúry. Z realizovanej dotácie bolo zakúpených  celkovo 359 kusov kníh v počte 235 titulov. Z uvedeného počtu predstavovala 226 ks krásna literatúra pre dospelých, 117 ks krásna literatúra pre deti. Do oddelenia náučnej  literatúry sme zakúpili 16 ks kníh. Väčšina nových kníh je umiestnená v hlavnej budove Mestskej knižnice Ružomberok, časť titulov bola rozdelená na pobočky v jednotlivých mestských častiach – ZŠ Černová, ZŠ Sládkovičova, KD Biely Potok a pobočka SNP Bystrická cesta.

Dnes sú už knižné tituly spracované a  tešia sa zo záujmu svojich čitateľov. Veríme, že prispejú k spokojnosti všetkých používateľov našej knižnice. Ako plnohodnotný partner Fondu na podporu umenia si vysoko vážime, že nám uvedené prostriedky táto inštitúcia poskytla. Je viac než isté, že si u Vás - našich čitateľov nájdu široké uplatnenie, posúďte sami a navštívte nás:) 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi