FOTOKINO

 

FOTOKINO junior (pre deti od 6 rokov) 

Premietanie č. 2   

Charlieho Groteska

Groteska má ako žáner tradíciu už od počiatku filmovej tvorby, hlavne v oblasti nemého filmu. Jedná sa o žáner, ktorý za svoj hlavný atribút zvolil humor (najčastejšie situačný) či komiku. Premietneme si ukážku hereckého štýlu Charlieho Chaplina, pozhovárame sa o jeho živote, rozmere jeho diela, o deji, zápletke, výprave a podobne. Na chvíľu sa vžijeme do osobnosti Charlieho a jeho hereckého štýlu. Bude nám spolu groteskne!

Cieľom projektu je zároveň zaškoliť detských dobrovoľníkov tak, aby vedeli narábať s technológiou analógového príslušenstva a aktívne sa zúčastniť na projekte. Po premietaní nasleduje krátky workshop na tému grotesky. Naživo si ukážeme ako sa premieta Super 8 film:)

Premietanie filmov: 
Chaplin pracuje, Super 8, 09:00 min., ČB,
Neposlušný zajačik,  Super 8, 07:00 min., ČB  

Účasť je potrebné nahlásiť vopred  na 044/4322005 (z dôvodu obmedzenej kapacity). Nezabudnite si rúška:)  

v13923295

 

O projekte:
https://fotobezka.sk/prispevok-291 

O autoroch projektu:
https://fotobezka.sk/prispevok-177 
https://fotobezka.sk/zuzana-hruskova

Kontakt:  
fotobezka.zuzana@gmail.com 
Info o Fotobežke TU

 


PREHĽAD termínov:

FOTOKINO junior (pre deti od 6 rokov):  

25. september    17:00 - 18:30   
18. december     15:00 - 16:30  

FOTOKINO 18+ : 

13. november     17:00 - 19:00
18. december     18:00 - 20:00  


Toto podujatie je realizované v spolupráci s o.z. Fotobežka a Mestskej knižnice Ružomberok. 
Produkcia: Zuzana Hrušková

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi