EIZ - elektronické informačné zdroje

GALE
V rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice máme prístup do multiodborovej databázy INFOTRAC od vydavateľstva GALE Cengage.
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

- Academic OneFile  
- Infotrac Custom Journals
- General OneFile - pre verejné knižnice (sprístupnených cca 50 odborných periodík)

Producent: Gale, Cengage Company
Popis: Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík a viac ako 9 000 plnotextových titulov recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta (prevažne bez časového embarga).
Zameranie: spoločenské vedy, humanitné vedy, medicína, ekonómia, architektúra, biológia, biochémia; energetika, fyzika, geografia, geológia, chémia, matematika, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie
Jazyk: prevažne anglický   
Prístup do aktuálne sprístupnenej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adresy Mestskej knižnice Ružomberok, oddelenie náučnej literatúry.

www.galepages.com/ctylbruz

OPEN ACCES /voľne prístupné EIZ
Odporúčame:

DATABAZEKNIH.cz - voľne dostupná beletria (cca 940 titulov, prevažne v českom jazyku)

DOAJ /Directory Of Openaccess Journal/ - adresár voľne dostupných časopisov, zahŕňa viac ako 10 000 časopisov zo všetkých vedných oblastí, jazyk anglický, full text
PLOS /Public Library of Science/ - elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny, jazyk anglický, full text
ERIC /The Education Resources information center/ - on-line  knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií, obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry, jazyk anglický, full text
BRILL OPENdokumenty z humanitných a sociálnych vied, medzinárodného práva a ďalších vybraných oblasti, jazyk anglický, nemecký, francúzsky
OECD LIBRARYon-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup ku knihám, štatistikám a faktografickým informáciám, jazyk anglický, francúzsky, full text
ASIAN ONLINE JOURNALSzahŕňa voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom, jazyk anglický, full text
Project Gutenberg -  vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh, jazyk anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, portugalský
BiblioMedica - bibliografická databáza z oblasti medicíny, nájdete v nej odborných články a knihy z oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHAviac ako 670 e-kníh voľne na stiahnutie, e-zdroje: hudba, film, umenie a veda, jazyk český, anglický, full text
SLOV-LEX - jednotný automatizovaný systém právnych informácií, jazyk slovenský, full text
eKNIZKY.sk - elektronické dokumenty profesionálnych autorov, študentov a entuziastov, jazyk slovenský a český, full text
DIKDA - projekt digitálnej knižnice a digitálneho archívu SNK 
KNIŽNICA - revue pre knihovníctvo

 

 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Instagram

O čítaní


Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi