EIZ - elektronické informačné zdroje

 
Čo Vám môžeme ponúknuť, keď sú služby obmedzené alebo sa nemôžete dostaviť do knižnice? Elektronické zdroje majú niekoľko významných odlišností:

  • E-knihy sú doručované elektronicky, cez internet. Môžete si ich stiahnuť a začať čítať hneď:)
  • Za elektronické knihy je možné platiť len bezhotovostne. Dôvodom je zachovanie výhody rýchlej doručiteľnosti.
  • Na čítanie e-kníh je potrebné elektronické zariadenie (PC, čítačka e-kníh, tablet alebo smartfón) a softvér (program), ktorý je schopný e-knihy zobrazovať.
 

DOČASNE SPRÍSTUPNENÉ ZDROJE:

GALE
V rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice máme prístup do multiodborovej databázy INFOTRAC od vydavateľstva GALE Cengage.

BEZPLATNÝ VZDIALENÝ PRÍSTUP: 

https://www.galepages.com/snldemo


Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:
- Academic OneFile  
- Infotrac Custom Journals
- General OneFile - pre verejné knižnice (sprístupnených cca 50 periodík)

Producent: Gale, Cengage Company
Popis: Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík a viac ako 9 000 plnotextových titulov recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta (prevažne bez časového embarga), vrátane napr. New York Times, Financial Times, The Economist.
Zameranie: spoločenské vedy, humanitné vedy, medicína, ekonómia, architektúra, biológia, biochémia; energetika, fyzika, geografia, geológia, chémia, matematika, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie
Jazyk: prevažne anglický, možnosť voľby menu v češtine   


časopis NEXTECH (PC Revue) 2020:
PDF formát: 
https://www.pcrevue.sk/Archiv-NXT

Heslo 04/2020: Bvgncdck8MqLSQjYx
Heslo 05/2020: 55jqgkw7qCWNrS6Lv
Heslo 06/2020: fqLSgFeaU93KRFUnd
Heslo 07-08/2020: UXct4Sg9CdyUZk8qs
Heslo 09/2020: GZTBPaUWW2nzrKraU


ODPORÚČANÉ BEZPLATNÉ LINKY V ČEŠTINE:


https://protiviru.knihovny.cz/
https://knihovnatrinec.cz/2020/03/23/s-knihovnou-trinec-proti-koronaviru/
https://www.knihkm.cz/knihovna/novinky/vysokoskolakum-knihy-online.html


ODPORÚČANÉ PLATENÉ ZDROJE:

BOOKPORT.CZ - predplatený prístup k 5.200 titulom viacerých žánrov, možnosť skúšobného prístupu na 14 dní (1,- CZK)
BOOXY.sk - elektronické knihy
PALMKNIHY.CZ - elektronické knihy (e-READING.cz) 
MARTINUS.SK - elektronické knihy
FLEXIBOOKS.CZ
- elekronické knihy a časopisy, niektoré zdarma
 


VOĽNE PRÍSTUPNÉ ZDROJE:

ZLATÝ FOND SME - viac ako 2.000 klasických literárnych diel v digitalizovanej forme, najmä ak hľadáte niečo z povinného čítania:)
PDFKNIHYZADARMO - knihy v elektronickej forme, poskytnuté autormi bez poplatku
DATABAZEKNIH.cz -
voľne dostupná beletria (cca 940 titulov, prevažne v českom jazyku)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHAviac ako 670 e-kníh voľne na stiahnutie, e-zdroje: hudba, film, umenie a veda, jazyk český, anglický, full text
eKNIZKY.sk - elektronické dokumenty profesionálnych autorov, študentov a entuziastov, jazyk slovenský a český, full text 

ODBORNÉ ČLÁNKY (väčšinou fulltext):

DIKDA - online katalóg digitálnej knižnice SNK
UK MATEJA BELA - voľne prístupné elektronické zdroje (časopisy, databázy a encyklopédie Univerzitnej knižnice Univerzity Matej Bela
DOAJ /Directory Of Openaccess Journal/ - adresár voľne dostupných časopisov, zahŕňa viac ako 10 000 časopisov zo všetkých vedných oblastí, jazyk anglický, full text
PLOS /Public Library of Science/ - elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny, jazyk anglický, full text
ERIC /The Education Resources information center/ - on-line  knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií, obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry, jazyk anglický, full text
OECD LIBRARYon-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup ku knihám, štatistikám a faktografickým informáciám, jazyk anglický, francúzsky, full text
ASIAN ONLINE JOURNALSzahŕňa voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom, jazyk anglický, full text
Project Gutenberg -  vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh, jazyk anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, portugalský
BiblioMedica - bibliografická databáza z oblasti medicíny, nájdete v nej odborných články a knihy z oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva
SLOV-LEX - jednotný automatizovaný systém právnych informácií, jazyk slovenský, full text

ďalšie zoznamy nájdete aj na https://www.starlib.sk/sk/volne-pristupne-e-knihy/

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi