Decká z mesta sa (ne)vedia biť

Autorka o knihe: „Príbeh o dvoch chlapcoch, ktorí sa spočiatku nemali veľmi v láske, som sa snažila napísať veľmi ľahkým, veselým a hravým štýlom, tak, aby knižka pritiahla k čítaniu aj tie deti, pre ktoré bolo doteraz čítanie strašiakomJ. Pobaví, rozosmeje, ale i nenásilnou formou poučí o hodnote kamarátstva, výdobytkoch modernej doby, či zdravej výžive...“
Kniha je určená pre deti vo veku od 6 -12 rokov.

Po besede si záujemcovia môžu knihu Decká z mesta sa (ne)vedia biť kúpiť za zvýhodnenú cenu 10 €.

Kristína Mišovičová
DECKÁ Z MESTA SA (NE)VEDIA BIŤ
dňa 19. 3. 2019  (utorok) o 9,30 hod.
Podhora 33, odd. pre deti a mládež

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
deck_z_mesta

Kristína Mišovičová  (1981) - narodila sa v Bratislave, vyštudovala ekonómiu. Žije na Záhorí v malej obci Sekule, kde sa v rámci práce na obecnom úrade niekoľko rokov venovala  chodu miestnej knižnice, príprave kultúrnych podujatí a správ zo života obce. Je známa ako autorka viacerých obľúbených románov pre ženy, ktoré vyšli vo vydavateľstvách Motýľ a Evitapress - Nezabudni milovať (2008), Keď raz pochopíš (2008), Čakanka (2013). Do detskej literatúry vstúpila koncom roku 2018 titulom Decká z mesta sa (ne)vedia biť. 

  

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi