ČÍTAME CEZ WEB

Čo tak vypočuť si rozprávky čítané našimi šikovnými kolegyňami a kamarátkami z Mestskej knižnice Piešťany? 

Čítame cez web:


Budkáčik a Dubkáčik

Kozliatka

Žabiatko

Analfabeta Negramotná

 

 

 

 

zdroj: www.kniznica.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi